Šī mācību gada vienā no pēdējām dienām mūsu skolas aktīvie skolēni – Emīls Šmits, Ksenija Fota, Jana Iļjina un Jānis Platacis – zoom platformā organizēja tiešsaistes pasākumu jauniešu iniciatīvu projekta „Chemical Brains on Fire” ietvaros. Pasākumā piedalījās vairāk kā 40 zinātkāru jauniešu.

Šis projekts notiek jau trešo gadu pēc kārtas, un katru reizi tas sniedz jauniešiem iespēju izzināt ķīmiju un saprast, ka tā nav tikai zinātne, kas ir ierobežota neinteresantās grāmatās vai nebeidzamās burtu un skaitļu jeb reakciju virknēs, bet gan zinātne, kas ir plaša, krāsaina un iespaidiem bagāta.

Šī gada tēma ir uguns jeb, izsakoties zinātniski, oksidēšanās. Dažādos gan tiešsaistes, gan iepriekš pašu sagatavotos  eksperimentos tika rādīts, kā  mums ikdienā zināmā uguns var būt daudzkrāsaina un interesanta. Kopumā tika parādīti 6 eksperimenti. Vairums dalībnieku pēc pasākuma atzinīgi vērtēja to un atzina, ka projekts ir izdevies ļoti interesants un lietderīgs ķīmijas labākai apguvei. Par vislabāko tika atdzīts eksperiments „Savdabīgā čūska”.

Pēc eksperimentu veikšanas bija pienācis laiks pārbaudīt un nostiprināt jauniegūtās zināšanas. Tā nu platformā kahoot! norisinājās spēle, kurā noskaidrojās, ka viscītīgākie klausītāji ir bijuši Dairis Mivreniks (1. vieta), Terēze Maksimova (2. vieta) un Romāns Bažanovs (3. vieta)

Liels paldies mūsu aktīvajai darba grupai, foršajai skolotājai Zanei Ozoliņai un, protams,  pasākuma dalībniekiem!

Jānis Platacis,
projekta komandas dalībnieks (raksta un foto autors)