Šī gada 5.aprīlī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola organizēja nu jau 2. atklāto Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības angļu valodas olimpiādi 8. un 9.klašu skolēniem. Olimpiādē piedalījās skolēni no 11 Rēzeknes un Viļānu novada skolām un jāatzīst, ka šogad olimpiādes dalībnieku skaits bija krietni lielāks nekā pagājušajā gadā.

Olimpiādes visi uzdevumi (valodas lietojuma, lasīšanas un klausīšanās) tika veltīti tematikai, kas saistīta ar Eiropas Savienībā notiekošajām aktualitātēm, politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem, Eiropas kultūru un Eiropas parlamenta un Eiroskolas darbību.

Olimpiādes izskaņā 10 skolēni ieguva godalgotas vietas un tika apbalvoti ar diplomiem un grāmatām.  3.vietu dalīja Elīna Saulīte (Dricānu vidusskola) un Gita Šķestere (Nautrēnu vidusskola), savukārt 2. vietu izcīnīja Baiba Stikute (Viļānu vidusskola), Ivo Adrians Mičulis (Dekšāru pamatskola), Mārtiņš Bondars (Dekšāru pamatskola) un Jānis Vespers (Dricānu vidusskola), bet 1.vietu dalīja Rolands Stanka (Gaigalavas pamatskola), Ralfs Bilinskis (Nautrēnu vidusskola), Raitis Daniels Zvīdriņš (Maltas vidusskola ) un Nikola Bokmane (Maltas vidusskola). 6 skolēni ieguva atzinību un pārējie skolēni saņēma pateicību par piedalīšanos olimpiādē.

Sveicam skolēnus ar labiem un teicamiem panākumiem un pateicamies skolotājiem par ieguldīto darbu, un ceram uz tikšanos Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas rīkotajā 3. atklātajā angļu valodas olimpiādē 2019. gadā!

Vineta Pavlova,
ATV angļu  valodas skolotāja