Šī gada 10.aprīlī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola organizēja nu jau 3. atklāto Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības angļu valodas olimpiādi 8. un 9.klašu skolēniem.

Olimpiādē piedalījās skolēni no 10 Rēzeknes un Viļānu novada skolām, pārstāvot Maltas vidusskolu, Nautrēnu vidusskolu, Dricānu vidusskolu, Gaigalavas pamatskolu, Rēznas pamatskolu, Kaunatas vidusskolu, Dekšāru pamatskolu, Verēmu pamaskolu, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolu un Viļānu vidusskolu.

Olimpiādes dalībnieki veica valodas lietojuma, lasīšanas un video izpratnes uzdevumus, kuri tika veltīti vides problēmu tematikai. Kad skolēni bija paveikuši olimpiādes uzdevumus, viņiem tika piedāvāta iespēja piedalīties radošajā darbnīcā, kuras laikā viņi mācījās veidot videoklipus. Radošās darbnīcas izskaņā skolēni bija sagatavojuši nelielus videovēstījumus, kas, tāpat kā olimpiādes uzdevumi, tika veltīti vides jautājumiem.

Olimpiādes izskaņā 12 skolēni ieguva godalgotas vietas un tika apbalvoti ar diplomiem un grāmatām. 3.vietu sīvā cīņā ar tikai dažu punktu starpību dalīja 5 skolēni – Gunta Kroiča, Katrīna Ogņennaja un Armands Bičeks no Viļānu vidusskolas, kā arī Una Serpovska (Verēmu pamatskola) un Līga Volka (Dekšāru pamatskola). Godalgoto 2.vietu ieguva Ralfs Bilinskis, Normunds Martinovs un Mairis Bokta, pārstāvot Dricānu vidusskolu, kā arī Daniēls Zeps no Dekšāru pamatskolas un Madara Murāne no Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas. 1.vietu ar ļoti augstiem rezultātiem dalīja divi 8.klases skolēni Rinalds Ludboržs ( Nautrēnu vidusskola) un Henriete Ignatjeva (Maltas vidusskola). 9 skolēni ieguva atzinību un pārējie olimpiādes dalībnieki saņēma pateicību par piedalīšanos 3. atklātajā Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības angļu valodas olimpiādē.

Sveicam skolēnus ar labiem un teicamiem panākumiem un pateicamies skolotājiem Nellijai Žogotai, Zigrīdai Zapānei, Nataļjai Puzirevskai, Ilzei Kuhaļskai, Ilonai Butkānei, Marinai Ameļčenkovai, Ingai Senkānei, Marinai Šariginai, Annai Astičei, Diānai Žagarei un Valentīnai Korņejevai par ieguldīto darbu, un ceram uz tikšanos Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas rīkotajā 4. atklātajā angļu valodas olimpiādē 2020. gadā!

Vineta Pavlova,
ATV angļu valodas skolotāja