Nu jau 5.reizi Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola aicināja 8. un 9. klašu skolēnus no Rēzeknes un arī Preiļu novada skolām apliecināt savas prasmes un zināšanas angļu valodā. Katra olimpiāde parasti tiek veltīta kādai konkrētai tēmai. Šogad lasīšanas, klausīšanās un valodas lietojuma uzdevumi bija par tēmu “Medijpratība”.

Angļu valodas olimpiādē piedalījās 40 skolēni, pārstāvot 12 skolas – Gaigalavas pamatskolu, Dricānu vidusskolu, Kaunatas vidusskolu, Nautrēnu vidusskolu, Verēmu pamatskolu, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolu, Liepu pamatskolu, Galēnu pamatskolu, Feimaņu pamatskolu, Viļānu vidusskolu, Maltas vidusskolu, Dekšāru pamatskolu, Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu Vidusskolu.   

Jāatzīst, ka uzdevumi bija diezgan sarežģīti, taču skolēni lieliski tika ar tiem galā, uzrādot ļoti augstus rezultātus. 5. atklātajā Rēzeknes novada 8. un 9. klašu skolēnu angļu valodas olimpiādē 1.vietu ieguva Lorete Lucjanova no Gaigalavas pamatskolas un Melita Leina Runča-Irbīte no Viļānu vidusskolas, 2. vietu dalīja Laura Zuja no Maltas vidusskolas un Jānis Tučs no Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas, savukārt 3. vietu ieguva Andžejs Rasims no Verēmu pamatskolas, Reinis Lacs no Galēnu pamatskolas un Emīls Logins no Viļānu vidusskolas.

Atzinības ieguva Māra Medne un Diāna Lejiņa no Verēmu pamaskolas, Harijs Stirna un Aleksandrs Fjodorovs no Kaunatas Vidusskolas, Alīna Babre no Dricānu vidusskolas, Artis Dakuls no Gaigalavas pamatskolas, Amanda Guka no Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas, Amanda Čevere no Viļānu vidusskolas, Marta Brokāne no Nautrēnu vidusskolas, Tālis Lozda, Māra Kancāne un Marks Tučs no Maltas vidusskolas un Jānis Bušs Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas.

Vēlamies pateikties visiem skolēniem par piedalīšanos olimpiādē un skolotājiem par ieguldīto darbu.

Uz tikšanos nākošajā olimpiādē!

Informāciju sagatavoja
ATV angļu valodas skolotāja Vineta Pavlova