24. janvārī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā (ATV) notika skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference. 42 ATV skolēni prezentēja savus pētījumus kādā no četrām jomām/ sekcijām – Dabaszinātnes; Inženierzinātnes un tehnoloģijas; Sociālās zinātnes; Medicīnas un veselības zinātnes.

Skolēnu, darba vadītāju un konsultantu ieguldītais lielais darbs bija vērojams konferences gaitā visas dienas garumā, un par to liecināja arī skolēnu uzrādītie augstie rezultāti.

„Veicot savus pētījumus, skolēni iegūst pamatprasmes un attīsta iemaņas veikt pētniecisko darbu. Iegūtās prasmes noder gan mācību procesā, gan tālākizglītībā. Ļoti svarīgi ir apgūt arī sava darba prezentēšanas prasmes, kā arī gūt ievirzi karjeras izvēlē. Skolēni izvēlas tēmas, kas ir saistītas ar eksaktajiem mācību priekšmetiem, šogad ir arī viens darbs izglītības zinātnē, kas ir apsveicami,” stāsta ATV mācību un metodiskā darba vadītāja Nellija Vilkaste.

28. februārī Daugavpilī notiks ZPD reģionālā konference, kurā piedalīsies 13 ATV skolēni ar saviem zinātniskās pētniecības darbiem, kas ieguva augstākos vērtējumus. Daugavpilī savus pētījumus prezentēs:

 • Indriks Deivids „Tīmekļa aplikācijas izstrāde atvērto datu apstrādei un lasīšanai” (Inženierzinātnes un tehnoloģijas; ZPD vadītāja Sandra Trošina, RTA konsultants Sergejs Kodors);
 • Lavrenova Valērija „Jauna tūrisma produkta izstrāde Lūznavas muižai” (Sociālās zinātnes; ZPD vadītāja Maruta Krustāne, RTA konsultante Lienīte Litavniece);
 • Lidija Prohovskaja „Ārzemju jauniešu adaptācijas izpēte un sekmēšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” (Sociālās zinātnes;          ZPD vadītāja Nellija Vilkaste, RTA konsultante Ilze Mežinska);
 • Ruciņš Haralds „Ražas auglības prognozēšana ar ultravioletā atstarojuma izpēti” (Dabaszinātnes; ZPD vadītāja Sandra Trošina, RTA konsultanti Kārlis Pīgožnis, Rasma Tretjakova);
 • Stanka Rolands „Saules bateriju saražotais elektroenerģijas daudzums atkarībā no saules radiācijas un leņķiskā stāvokļa z/s „Jasmīni”” (Inženierzinātnes un tehnoloģijas; ZPD vadītāja Ilze Lukjanova);
 • Tilaks Emīls „Motocikla modificēšana skijoringa sacensībām” (Inženierzinātnes un tehnoloģijas; ZPD vadītāja Ilze Lukjanova);
 • Savicka Eleonora „Biežākās psihiatrisko medikamentu blakusparādības un garīgo saslimšanu riska grupas” (Medicīnas un veselības zinātnes; ZPD vadītājs Harijs Misjuns);
 • Arbidāns Arvis „Karjeras prasmju apguves iespējas Rēzeknes pilsētas vidusskolēniem” (Sociālās zinātnes; ZPD vadītāja Nellija Vilkaste, RTA konsultante Iluta Arbidāne);
 • Danilāns Dāvis „Jauniešu bezdarba mazināšanas iespējas sociālajā uzņēmumā lauku tūrismā” (Sociālās zinātnes; ZPD vadītāja Maruta Krustāne, RTA konsultante Līga Danilāne);
 • Fota Ksenija „Minerālūdens ķīmiskā sastāva salīdzinājums” (Dabaszinātnes; ZPD vadītājs Harijs Misjuns);
 • Pavlovs Dāvis „Elektroenerģijas iegūšana no augsnes un tās efektivitātes palielināšanas iespējas” (Inženierzinātnes un tehnoloģijas; ZPD vadītāja Ilze Lukjanova);
 • Platacis Jānis „Daudzfunkcionāla dzīvojamā rajona izveides iespējas zemes vienībā Rāznas ielā 6A Rēzeknē” (Sociālās zinātnes; ZPD vadītāja Maruta Krustāne, RTA konsultante Aina Strode);
 • Vindačs Elmārs „Reemigrācijas atbalsta pasākumu efektivitāte Rēzeknē un Rēzeknes novadā” (Sociālās zinātnes; ZPD vadītāja Elita Opincāne,  RTA konsultante Iluta Arbidāne).

„Paldies visiem ZPD vadītājiem un konsultantiem par darbu! Skolēniem vēlu veiksmi ZPD reģionālajā konferencē un finišu Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencē!” novēl ATV mācību un metodiskā darba vadītāja Nellija Vilkaste.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Vinetas Pavlovas foto