Šī gada 17.decembrī Latvijas Debašu asociācijas “Quo Tu Domā?” pārstāves Rota Lāce un Katrina Solovjova rīkoja tiešsaistes darbnīcas angļu valodā, lai iepazīstinātu Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēnus ar debatēm, publiskās runas mākslu un argumentēšanas pamatprinipiem.  Organizētajās darbnīcās piedalījās vairāk nekā 30 skolēni no 10. un 11. klasēm.

Pirmajā darbnīcā skolēni tika iepazīstināti ar pareizu, strukturētu argumentu veidošanu. Pēc teorētiskā materiāla apguves, skolēni sadalījās grupās un mēģināja izveidot argumentus par dotajiem tematiem: „Homework should/should not be banned.’’,  „School uniforms should/should not be required.”

Otrā darbnīca tika veltīta tēmai par loģikas/ argumentācijas kļūdām (Logical Fallacies), kuras laikā skolēni tika iepazīstināti ar dažādām loģikas kļūdām, kas radušās nepilnīgas argumentācijas rezultātā, kā arī ar stratēģijām un veidiem, kā šīs kļūdas atpazīt un nepieļaut debašu laikā. Skolēni arī šoreiz darbojās grupās, mēģinot atpazīt un analizēt loģikas  kļūdas dažādos tekstos.

Pasākuma izskaņā skolēniem tika stāstīts par publisko runu, kā pārvarēt uztraukumu, uzstāties publikas priekšā, argumentēti aizstāvēt savu viedokli, kā arī pārliecināt savus klausītājus.

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni un skolotāji vēlas pateikties Latvijas Debašu asociācijai “Quo Tu Domā?” par izveidotajām darbnīcām un par lielisko iespēju ieskatīties debašu pasaulē!

Keita Emīlija Orlovska,
 “Debate Leader School” dalībniece