22. martā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) skolēni piedalījās vieslekcijā, ko Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātē vadīja Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle.

R. Zīle aktualizēja mainīgo situāciju Eiropas Savienības darba tirgū, norādot uz pieprasītākajām profesijām tuvākajā un tālākajā nākotnē. Viņš uzsvēra, ka ir gandarīts tikties ar jauniem cilvēkiem inženierzinātņu centrā, jo „tieši šīs jomas pārstāvju pieprasījums darba vidē strauji aug visā Eiropā”.

Diskusijas noslēgumā izkristalizējās šādi secinājumi: automatizācija dod iespēju cilvēkam strādāt kopā ar robotu, kā tas jau pašreiz ir auto industrijā; vēsturiski automatizācija ir vairāk radījusi, nekā izpostījusi darbavietas, tomēr – virkne darbavietu tiks zaudētas, un pārejas posms var būt sāpīgs; labāk izglītotajiem ir drošāka nākotne; reti kuram būs iespēja strādāt vienā profesijā visu dzīvi, jaunu prasmju iegūšana būs neizbēgama realitāte.

Vieslekcijā dzirdētais klātesošajiem ļāva aizdomāties par daudzveidīgajiem izaicinājumiem darba tirgū, ar kuriem nāksies saskarties ikvienam no mums.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina
Māra Justa foto