12. februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika Ēnu diena, kuras laikā skolēni apmeklēja akadēmiju, iepazīstot izvēlētās profesijas pārstāvja darba gaitas un ikdienu. Šajā dienā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) jaunieši viesojās akadēmijā, lai labāk iepazītu gan inženierzinātņu jomas pārstāvju ikdienu, gan arī citu profesiju nianses.

RTA Ēnu dienas apmeklētājiem bija lieliska iespēja tikties ar akadēmijas mācībspēkiem, redzēt lekciju gaitu, kā arī praktisko nodarbību norisi.

12.a klases audzēkne Samanta Greidāne ēnoja RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāni, asociēto profesori Ilutu Arbidāni. „Ēnu diena palīdzēja izprast, ko pastiprināti nepieciešams apgūt, lai augstskolā būtu viegli mācīties. Uzdevu jautājumus, kas mani interesēja, un ieguvu izsmeļošas atbildes. Ēnu diena ir nepieciešama, lai skolēni spētu izvēlēties to profesiju, kas viņus tiešām interesē,” par Ēnu dienas iespaidiem stāsta Samanta.

Šogad RTA lielākais ēnot gribētāju skaits bija tulka un finansista amatam. 10.b klases jaunietes Sanvita Zute un Linda Zunda ēnoja RTA finanšu analītiķi Olgu Trančenoku. „Ēnu diena bija ļoti laba iespēja iepazīt finanšu analītiķa amatu. Redzēt darba dienas norisi un izjust darba atmosfēru bija ļoti izzinoši. Guvu jaunas zināšanas šajā jomā,” stāsta Linda, un arī Sanvita viņai piekrīt: „Man ļoti patika, it īpaši, kad rādīja aprēķinus, runāja par projektiem. Es sapratu, ka finanšu analītiķis ir ļoti smags un atbildīgs darbs.”

ATV 11.a klases audzēkne Lidija Prohovska, kurai patīk apgūt valodas, bija izvēlējusies iepazīt tulka profesijas nianses. Jauniete savā pieteikuma anketā norādīja, ka Ēnu diena varētu būt laba iespēja, lai viņa paplašinātu savas zināšanas par konkrēto profesiju, kas viņu interesē.

Daudzi jaunieši bija izvēlējušies ēnot tieši RTA inženierzinātņu speciālistus. ATV 10.a un 10.b klases jaunieši izmantoja lielisko iespēju iejusties RTA studentu ādā, ēnojot studentus un klātesot lekcijās, uzzinot vairāk par studiju procesu un ārpusstudiju aktivitātēm. Studējošo padomes vadītājs Kaspars Miezis kopā ar savu komandu Ēnu dienā radīja studentisku gaisotni un iepazīstināja skolēnus ar RTA daudzveidīgajām iespējām.

Aptaujas anketās ATV skolēni norādīja, ka pasākums ir bijis vērtīgs un ļāvis iegūt nozīmīgu informāciju: „Man ļoti patika šī diena, iepazinu studentu dzīvi ne tikai lekcijās, bet arī noskaidroju, ar ko var nodarboties brīvajā laikā,” Laima Adijāne (10.b klase); „Man patika. Bija jautri, varēja redzēt studenta dzīvi,” Līga Lāce (10.b klase); „Ļoti interesants un informatīvs pasākums, uzzināju daudz jauna par RTA no studentu skatupunkta,” Niks Vanagelis (10.b klase); „Ieguvu jaunas zināšanas, kas noderēs inženierzinātņu jomā,” Daniils Pimanovs (10.a klase); „Ieguvu jaunas zināšanas,” Marta Rudzāte (10.a klase).

Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum, kā arī demonstrētu saistību starp izglītību un karjeru, rosinot skolēnus nopietni pievērsties mācībām. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, akcija sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē. Ēnu dienu  Latvijā rīko biznesa izglītības biedrību JA-YE Latvija.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Māra Justa foto un no RTA Studējošo padomes arhīva