8. martā Daugavpils Universitātē jau devīto reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference, kurā piedalījās un augstus rezultātus guva arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) skolēni.

No 42 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm konkursam tika iesniegts 250 Latgales reģiona skolēnu 201 zinātniskās pētniecības darbs dažādās zinātnes nozaru grupās. Tie skolēnu pētījumi, kas, noslēdzoties ZPD recenzēšanai, ieguva vismaz 40 punktus, tika izvirzīti prezentēšanai Latgales reģiona skolēnu ZPD konferencē.

„8. februārī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā notika zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana vietējā skolas konferencē, 14 labākos darbus izvirzījām konkursam Daugavpilī, no tiem 12 darbu autori tika izvirzīti tālāk uz Latgales reģiona skolēnu ZPD konferenci. Jāpiebilst, ka divi skolēni slimības dēļ 8. martā nevarēja aizstāvēt savus darbus Daugavpilī, tādēļ klātienē darbus aizstāvēja 10 ATV skolēni, un četri mūsu skolēnu izstrādātie darbi ir izvirzīti uz Rīgu,” stāsta Nellija Vilkaste, atbildīgā skolotāja par mācību un metodisko darbu.

Labākie zinātniskās pētniecības darbi katrā zinātnes nozaru grupā ir izvirzīti aizstāvēšanai Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas Rīgā norisināsies 12. – 13. aprīlī. Savus ZPD Rīgā prezentēs četri ATV jaunieši: Jūlija Kalvāne (pētījums Psiholoģijas sekcijā „Rēzeknes vispārizglītojošo skolu jauniešu psiholoģiskā labklājība”; darba vadītājs Ē. Kalvāns), Irina Adeļeviča (pētījums Sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijā „Jauna tūrisma maršruta izveidošana Zilupes novadā”; darba vadītāja M. Krustāne), Roberts Ritiņš (pētījums Bioloģijas sekcijā „Zivju sugu daudzveidība Kvāpānu dīķos un to nozvejas apjoma ietekmējošie faktori”; darba vadītāja N. Vilkaste) un Liene Strankale (pētījums Ķīmijas sekcijā „Dažādu piedevu ietekme uz koksnes granulu siltumatdevi”; darba vadītājs H. Misjuns), kuru pētījumi tika novērtēti ar 2. pakāpes diplomu.

2. pakāpes diploms tika piešķirts arī Ermīnes Krustānes un Viktorijas Maksimovas pētījumam „Plastmasas maisiņu degradācijas ātrums dažādos naturālos apstākļos” (darba vadītājs H. Misjuns), bet 3. pakāpes diploms – Armanda Greitāna pētījumam „Sezonalitātes ietekme uz brīvdienu mājas „Ezerzemes” darbību un jauna tūrisma produkta piedāvājuma izveidošana” (darba vadītāja M. Krustāne), Anastasijas Lukšas un Ņikitas Tarasova pētījumam „Metālu virsmas galvanoplastiskā pārklāšana ar sudrabu” (darba vadītājs H. Misjuns), Santas Murānes pētījumam „Nitrātu un nitrītu koncentrācija Latvijas ražotāju kūpinātas gaļas izstrādājumos” (darba vadītājs H. Misjuns), Edgara Gogoļeva un Marka Sondora pētījumam „Neironu tīkli un to lietojums satiksmes plūsmas kontroles sistēmās” (darba vadītāja S. Trošina). Pateicība par piedalīšanos konferencētika piešķirta Pāvelam Trančenokam un Sergejam Belovam, kuri prezentēja pētījumu „Uz ģenētiskiem algoritmiem balstīts mūzikas asistents jaunu melodiju radīšanai” (darba vadītājs A. Vilkaste).

ATV jauniešu veikums pētniecības jomā, kas augstu novērts Latgales reģiona skolēnu ZPD konferencē, ir labs rādītājs tam, ka skolēni spēj teorētiskās zināšanas pārnest reālajā vidē, meklējot problēmu cēloņus un piedāvājot savus risinājumus. Lai veiksmīga dalība Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencē!

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina
Nellijas Vilkastes foto