Demokrātija, brīvība, dažādība, vienlīdzība, vienotība un ilgtspējība – tie ir daži no jēdzieniem, kurus ATV skolēni aplūkoja, analizēja un pētīja kopā ar citiem jauniešiem no Polijas, Spānijas, Slovākijas un Rumānijas  Erasmus+ projekta “Shaping tomorrow’s future” ietvaros Biały Dunajec Tatru kalnu reģionā Polijā.

Projekta “Shaping tomorrow’s future” mērķis bija iegūt un paplašināt zināšanas par tēmām, kas saistītas ar Eiropas vērtībām, izaicinājumiem un iespējām, kā arī par tās pagātni, tagadni un nākotni. Projekta aktivitāšu laikā tika izmantotas dažādas neformālās izglītības metodes – darbnīcas, prezentācijas, tikšanās, vērtēšanas sesijas, diskusijas, prāta vētras un grupu darbs. Pateicoties šīm aktivitātēm, pieauga jauniešu izpratne par Eiropu kopumā un iegūtās zināšanas un pieredze dos nākotnē jauniešiem apzinātāk piedalīties Eiropas kopienas dzīvē un mudinās  piedalīties nākamajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Projekta ietvaros veiktās aktivitātes stiprināja jauniešu kā Eiropas pilsoņu apziņu un lika apzināties, ka Eiropas Savienības nākotne ir viņu rokās.

ATV 10. klases skolniece Marta Paula stāsta: “Pirmo reizi braucu Erasmus+ apmaiņas programmā un gribu teikt, ka šis bija lielisks brauciens. Projekta ietvaros iepazinos ar ļoti daudziem jauniešiem no dažādām valstīm. Bija interesanti atrasties vidē, kur komunikācija vienam ar otru notika tikai angļu valodā, tādējādi bija iespēja uzlabot runāšanas prasmes. Cilvēki bija ļoti atvērti un sirsnīgi.   Neparastie un visai aizraujošie uzdevumi visas nedēļas garumā paplašināja manu zināšanu krājumu saistībā ar Eiropas Savienību un tās dalībvalstu vērtībām, prioritātēm, u.c. Esmu pateicīga, ka man bija iespēja piedalīties “Shaping tomorrow’s Europe” projektā, kurā guvu pieredzi, jaunas iepazīšanās, neaizmirstamas emocijas un zināšanu klāstu.”

Savukārt, 11.klases skolniece Žanete apgalvo: “Projekta laikā uzzinājām daudz ko jaunu, līdz šim nezināmu par  sešām Eiropas vērtībām. Uzzinājām, kā tās izpaužas citās ES valstīs un pastāstījām, kā tās atpazīt un ieraudzīt Latvijā. Projektā piedalījās ļoti atsaucīgi citu ES valstu jaunieši, ar kuriem mēs ļoti sadraudzējāmies visa projekta laikā un no kuriem  pēdējā dienā bija tik ļoti grūti šķirties.”

Erasmus + projekti paver lielisku iespēju jauniešiem ne tikai gūt pieredzi un zināšanas, bet arī pilnveidot savu garīgo pasauli, gūstot jaunus draugus, iespaidus un pozitīvas emocijas!

Īpašs paldies mūsu koordinatoram  Michał Filipek no Fundacja Kopalnia Inicjatyw par lieliski noorganizētu projekta mobilitāti Biały Dunajec Tatru kalnu reģionā Polijā!

Informāciju sagatavoja Erasmus+ projektu koordinatore Vineta Pavlova