Lai iepazītu Latgales Kultūrvēstures muzeja (LKM) plašo piedāvājumu un paplašinātu savu redzesloku, katru mācību gadu rudenī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) skolēni skolotājas Nellijas Vilkastes vadībā apmeklē muzeju Rēzeknē.

18. septembrī ATV 12. klašu skolēni kopā ar skolotāju N. Vilkasti devās uz LKM, kur aplūkoja patstāvīgās ekspozīcijas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dizaina studiju programmu studentu radītos darbus. Studentu darbu izstādē varēja redzēt gan interjera dizaina projektus, gan tērpu kolekcijas, gan arī grafiskā dizaina darbus. Izstādīti arī priekšmetu dizaina risinājumi interjera elementiem, piemēram, gaismas ķermeņiem. Aplūkojami arī studiju procesā radītie kursa darbi un diplomprojekti.

Savukārt 27. septembrī 25 ATV 10. klašu skolēni apmeklēja muzeja patstāvīgās ekspozīcijas un RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dizaina studiju programmu studentu darbu izstādi.

Skolēni, rakstot atsauksmes par redzēto, atklāja, ka uzzinājuši daudz jaunu faktu par Rēzeknes vēsturi, bijis interesanti aplūkot ar pilsētas vēstures saistītus priekšmetus. Stāstot par RTA dizaina studiju programmu darbiem, skolēni nosauca, kuri no darbiem viņiem patīk vislabāk, un pamatoja savu izvēli.

Kā stāsta skolotāja N. Vilkaste, tad daudziem 10. klases zēniem patika tieši vēsturiskās izziņas muzeja daļa, savukārt meitenēm – dizains. „Daudzi skolēni nav bijuši muzejā, jo ne visi ir no Rēzeknes vai Rēzeknes novada. Šogad ATV mācās skolēni no Balviem, Viļakas, Viļāniem, Līvāniem, Ludzas un Rēzeknes. Skolēni bija aizrāvušies un nemaz nesteidzās atstāt muzeja telpas. Man bija liels prieks, jo 10. klase ir mūsu jaunā paaudze!” stāsta skolotāja. „Ar 12. klasēm uz muzeju gāju kulturoloģijas stundās, bet ar 10. klasēm – vizuālās mākslas stundas laikā tēmas „Mākslas darbs un skatītājs” ietvaros. Jauniešiem ir jāprot vērtēt, analizēt, lai vēlāk nav jāsaka, ka izstādē redzēju kaut kādas bildītes vai lietas. Domāju, ka skolēniem ir jāprot pastāstīt, ko redzējis, kas patika, kāpēc patika vai arī nepatika. Parasti ejam uz izstādēm ar uzdevumu, kura izpilde tiek novērtēta. Vēlāk apmeklēsim arī Latgales mākslinieku ikgadējo rudens izstādi.”

Paldies Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai, kas apmaksā šīs mācību ekskursijas, ļaujot ATV skolēniem iepazīt daudzveidīgo LKM piedāvājumu.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Nellijas Vilkastes foto