2023.gada 18.decembrī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolnieces Daniela Zeile un Antra Teirumnieka Erasmus+ projekta “Back to Green” un skolas izveidotā klubiņa “Herbal club” ietvaros devās uz Rēzeknes 6.pamatskolu, lai dalītos pieredzē un izglītotu citu skolu jauniešus par ārstniecīibas augiem, to ievākšanu, uzglabāšanu, izmantošanu un ārstnieciskajām īpašībām. Ar atmiņas spēles palīdzību, kur bija doti izkaltēti ārstnieciskie augi, skolēni no 8. un 9.klasēm ar interesi klausījās ATV skolnieču sagatavoto informāciju un centās atpazīt augus un to aprakstus. Komandas ar labākajiem rezultātiem saņēma saldās balvas.
Paldies solotājai Ilonai Romanovskai, kura deva iespēju dalīties pieredzē ar pamatskolas skolēniem.