46 Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni divu skolotāju (Sandras Trošinas un Vinetas Pavlovas) pavadībā 22. maijā devās iepazīt skrošu ražošanas rūpnīcu un medicīnas koledžas ekspozīciju Daugavpilī, kā arī Etnokosmoloģijas muzeju Lietuvā.

Kā pirmais apskates un izpētes objekts kalpoja Daugavpils Skrošu rūpnīca, kurā skolēni uzzināja ne tikai par pašas rūpnīcas vēsturi, bet arī par svina skrošu ražošanu un seniem svina skrošu ražošanas paņēmieniem, kā arī apsprieda dažādu skrošu izmantošanu dažādiem šaušanas nolūkiem. Pēc detalizētās un interesantās ekskursijas bija iespēja pašaut ar gaisa pistolēm.

Pēc šādas aktīvas rosīšanās sekoja mierīgāka aktivitāte – medicīnas koledžas ekspozīciju aplūkošana. Skolēni noskatījās īsfilmu par koledžas vēsturi, uzzināja par izglītības iespējām koledžā, kā arī aplūkoja divas ekspozīcijas – “Mani Latvijas stāsti” un Medicīnas vēstures ekspozīciju. Skolēniem bija iespēja paspēlēties ar tautasdziesmām, atrodot nobeigumus gan populārām, gan mazāk zināmām tautasdziesmām. Ekspozīcijas “Mani Latvijas stāsti” galvenais simboliskais eksponāts – lelle Laime – vēroja, kā skolēni atmin dažādus senus sadzīves priekšmetus, aplūko senlietas un uzdod jautājumus. Blakus telpā skolēni aplūkoja medicīnas instrumentu un iekārtu vēsturi, senlietas un veclaicīgus ārstu kabinetu iekārtojumus, ārstnieciskos augus un vecmodīgus manekenus, ko agrāk izmantoja medicīnas koledžas studenti un studentes.

Tālāk skolēni devās uz Lietuvu, lai aplūkotu Etnokosmoloģijas muzeja piedāvātās ekspozīcijas. Garais brauciens atmaksājās, jo skolēni gida pavadībā uzzināja par dažādiem meteorītu veidiem (dažus no kuriem varēja arī paturēt rokās), par to, cik daudz un kādi meteorīti atrasti uz mūsu planētas. Skolēni ar interesi uzklausīja gida stāstījumus par citām planētām, par planētu attēlojuma vēsturi, par kosmoloģijas vēsturi un attīstību, par pirmajiem kosmonautiem un dzīvības izpausmēm visumā. Ekskursijas noslēgumā skolēni izpētīja observatoriju, aplūkojot uz zemes izvietotās ekspozīcijas no putna lidojuma augstuma.

Pēc tik daudzu objektu aplūkošanas skolēni devās mājup, apspriežot redzēto un minot, kādas vietas viņi varēs vēl aplūkot nākamajās mācību ekskursijās.

Raksta autore: Sandra Trošina