No šī gada 21. līdz 22. martam mūsu skolas skolēni Irina Adeļeviča, Kristaps Kokorevičs un Jānis Platacis skolotājas Vinetas Pavlovas pavadībā piedalījās Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESC) rīkotajā jauniešu forumā “Your Europe Your Say” (YEYS) Briselē, Beļģijā.

Divu dienu ilgušajā jauniešu forumā mūsu skolēni piedalījās dažādās darbnīcās, kuru laikā izstrādāja projektu idejas dažādās Eiropai svarīgās tēmās, kā, piemēram, kiberdrošībā, izglītībā, demokrātijā un vēlēšanu sistēmā.

1. dienā skolēni iepazinās gan ar Eiropas vēsturi, apmeklējos Eiropas vēstures māju, gan ar saviem kolēģiem no pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm un kandidātvalstīm. Tālāk sekoja gan uzrunas, gan iepazīšanās ar komitejas darbību kā arī plenārsēde, kuru vadīja EESC viceprezidente Isabela Cãno. Dienas noslēgumā jauniešiem bija iespēja sajust kopības un vienotības sajūtu, vienojoties skaņu cauruļu (ang. v. Boomwhackers) orķestrī un kopīgi izpildot ES himnu “Oda priekam”.

2. dienā mūsu skolniekiem nācās aktīvi strādāt, lai 3 darbnīcu laikā grupās izstrādātu projektu idejas, kuras tālāk varētu iesniegt izskatīšanai Eiropas Komisijā. Skolēniem, cītīgi strādājot gandrīz 5 stundas, izdevās sasniegt šī pasākuma galveno uzdevumu – izstrādāt ideju, kas varētu uzlabot mūsu visu kopīgo nākotni, bet tikmēr skolotāji pilnveidoja savas zināšanas svarīgās tēmās dažādās lekcijās. Otrās dienas pēcpusdienā norisinājās YEYS kulminācija- finālsesija, kuras laikā skolēni uzklausīja citu grupu veikumu, un veica balsošanu. Dienas nobeigumā dalībnieki vienojās kultūras vakarā, kura laikā mūsu skolas pārstāvji pārējos dalībniekus iepazīstināja ar latviešu deju soļiem, par ko saņēma atzinīgus vārdus un uzslavas.

Jānis pēc YEYS par to izsakās šādi:” Šajās dienās mēs ne tikai iepazinām viens otru tuvāk, bet arī attīstījām savas komunikācijas un sadarbības spējas, kā arī papildinājām un uzlabojām savas angļu valodas zināšanas. Manuprāt, pēc šī pasākuma ikviens tā dalībnieks mājās pārbrauca citādāks nekā kad aizbrauca. Mēs katrs atvedām uz savām mājām ne tikai atmiņas par šo pasākumu, bet arī idejas, kuras, cerams, spēsim īstenot arī dzīvē! Visspilgtāk atmiņā paliks boomwhacker orķestris, kurā visi sajutām vienotības sajūtu un nacionālais vakars, jo tas prasīja lielu piepūli, lai ar godu pārstāvētu savu valsti un tās kultūru.”

Arī Kristaps pēc YEYS izsakās līdzīgi: “Šī bija pirmā reize, kad bija iespēja aplūkot, kā strādā komiteja, uzzināt ko tās pārstāvji dara, kā paiet viņu ikdiena, arī pašam bija iespēja iesaistīties un kopā ar jauniešiem no citām ES valstīm kopīgi veidot projektus, kuri tika izskatīti plenārsēdē. Trīs no 10 izstrādātajiem projektiem ieguva vislielāko balsotāju atbalstu un uzvarēja, un tika nosūtīti uz parlamentu. Šo divu dienu laikā es ieguvu jaunu pieredzi, daudz jaunu draugu, bija iespēja iejusties komitejas locekļu vietā un darboties priekšlikumu izstrādē un piedalīties balsošanā. Abas dienas bija piepildītas ar dažādiem notikumiem, bet atmiņā noteikti vislabāk paliks tas, kā ar skaņu caurulēm visi kopā nospēlējām ES himnu. Šī ir lieliska iespēja pilnveidot sevi, un es noteikti novēlētu visiem izmantot iespēju braukt uz YEYS!!!”

Arī mūsu skolniece Irina pēc pasākuma par to izsakās pozitīvi:” Piedalīšanās projektā bija liels izaicinājums, jo bija nepieciešams iziet no savas komforta zonas, satikt jaunus cilvēkus un pārbaudīt zināšanas par Eiropu. Darbam komandā vajadzēja labas līderības prasmes, ka arī vajadzēja būt atvērtai, pozitīvai un nebaidīties no kļūdām. Jaunā pieredze ietekmēja arī manu domāšanu- tagad esmu motivēta cītīgāk strādāt un veltīt vairāk laika svešvalodu apguvei. „Tava Eiropa- Tavs balss!”- iespēja izteikt savu viedokli un kļūt sadzirdētājam. Spēlējot orķestrī Odu Priekam, Eiropas savienības himnu, es sajutu savu piederību Eiropai! Katram no mums bija sava kultūra, savas intereses, sava valsts, tomēr tajā pašā laikā mūs vienoja piederība Eiropai un vēlme padarīt savu nākotni labāku!”

Kā atzīst skolotāja Vineta, tad, viņasprāt, šis pasākums ir devis lielu stimulu skolēniem izprast un izzināt dažādus Eiropā notiekošos procesus, kā arī ir iemācījis līdzdarboties ar citiem jauniešiem no dažādām valstīm! Skolotāja atzīst: “Esmu patiesi gandarīta par mūsu skolēnu veikumu, ieguldīto darbu un iegūto pieredzi YEYS pasākumā un lepojos, ka ATV skolēni godam pārstāvēja Latviju!”

Pēc šī pasākuma visi trīs skolēni arī nākotnē labprāt piedalītos līdzīgos projektos, un šobrīd apsver iespēju pēc vidusskolas pabeigšanas piedalīties EESC piedāvātajos brīvprātīgajos darbos!

Jānis Platacis
ATV 10.B kl. skolnieks