14.decembrī mūsu projekta “Demokrātiņi” trīs dalībniecēm bija iespēja doties uz konferenci “ES programmas: virzītājspēks izaugsmei un ilgtspējai” Rīgā, Radisson Blue Latvia Conference & Spa Hotel. Konferences mērķis bija pilnveidot topošo un esošo “Erasmus+” projektu vadītāju zināšanas projektu plānošanā un pārvaldībā un aicināt dalīties projektu īstenošanas pieredzē. Konferences laikā projektu vadītāji stāstīja par viņu piedzīvotajiem izaicinājumiem projektu īstenošanas laikā un sniedza ieteikumus projektu veiksmīgas realizācijas nodrošināšanā, kā arī stāstīja par vispasaules problēmām, tādām kā vides piesārņojums, un it īpaši CO2 izmeši gaisā.
Īpaši uzrunāja Antras Mengeles doma par atbalsta resursiem, kuri ir būtiski ilgtspējīgas vides nodrošināšanā un kurus ir svarīgi ieguldīt jaunos un vēl nebijušos risinājumos nevis investēt jau labi izpētītajā un zināmajā. Šī doma bija arī pamats kādam veiksmīgi realizētam projektam, kura laikā tika uzlabota apkārtējā vide, veicināta zaļā domāšana, realizēta ideja par resursu atkārtotu izmantošanu dažādiem mērķiem, piemēram, veco riepu izmantošana bērnu laukumu un aci priecējošu dekorāciju izveidē. Mūs ļoti iedvesmoja arī stāsts par jauniešiem, kuri paši labiekārtoja un izveidoja pludmali.
Šajā konferencē noteikti bija vērts piedalīties, jo dalībnieku pieredzes stāsti lika mums apjaust, kādi izaicinājumi mūs sagaida projekta realizācijas laikā, kur meklēt informāciju par partneriem un idejām un kā mēs varam pilnveidot mūsu projektu, lai tas kļūtu vēl aizraujošāks un ilgtspējīgāks.