Šī gada 16. novembrī notika Latvijas Jauniešu konference “Eiropas nākotne – Latvijas skatījums”, kur piedalījās piecas jauniešu komandas no mūsu megaspēka – Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolām – nāca klajā ar savām idejām Eiropas nākotnes attīstībai piecos svarīgos virzienos:

  • Klimata pārmaiņas un vide
  • Digitālā pārvaldība un ekonomika
  •  Eiropas vērtības, tiesiskums, drošība
  •  Izglītība, kultūra, jaunatne, sports
  • Sociālais taisnīgums un nodarbinātība.

ATV skolēni stāstīja par sociālo netaisnīgumu jauniešu darba tirgū, to cēloņiem un deva risinājuma variantus nākotnei. Problēmas izpētē un prezentācijas izstrādē darbojoties komanda, kuras sastāvā bija Margita Proveja 10.b, Marianna Linuža 11.b, Dace Vilcāne 10.a, Kristīne Deksne 10.a, Keita Emīlija Orlovska 12.b un Alberts Mārtiņš Grins 11.a.

Pasākumā piedalījās un komentārus sniedza eksperti: Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde un Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica , Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas profesore, politoloģe Žaneta Ozoliņa,  jauniešu iespēju platformas “Visas iespējas” veidotājs Gustavs Mārtiņš Upmanis, TechHub Riga valdes locekle Līna Marta Sarma, biedrības “Zaļā brīvība” projektu vadītāja Ariana Apine, programmas Iespējamā misija kurators, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas metodiķis Edgars Plētiens, kā arī biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā!”valdes priekšsēdētāja vietnieks reemigrācijas un diasporas rīcībpolitikas jomā Miks Muižarājs.