Eiropas Prasmju gada ietvaros Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni ir apguvuši zināšanas un izstrādājuši metodisko materiālu par ES mežsaimniecības politiku, kas palīdz apgūt prasmes un zināšanas par ES Zaļo kursu un Eiropas klimatneitralitāti.

Savu veikumu skolēni no Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas prezentēja “Latvijas Meža dienās 2023” LVM dabas parka Tērvetē, arī citus jauniešus iepazīstināja ar to, kas ir Eiropas prasmju gads, ES zaļais kurss un to, kā mēs, darbojoties kopā, varam palīdzēt mežu daudzveidībai.

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas dalību “Latvijas mežu dienās 2023” atbalstīja Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Eiropas Savienības māja, Eiropas Parlaments Birojs Latvijā.

Laima Loreta Treikule,
Meža dienu dalībniece

Autores foto.