Šī gada sākumā Rēzeknes pilsētas Jauniešu Dome organizēja līdzdalības pasākumu “Mēru Kauss 2022” ar labdarības mērķi savākt ziedojumus lielā televizora iegādei pensionāru sociālo pakalpojumu centra iemītniekiem. Lai pateikties pusaudžiem par padarīto darbu, š.g. 4.februārī tika organizēts pasākums „Nakts slidošana ar Rēzeknes domes pārstāvjiem”, kurā piedalījās Rēzeknes pilsētas domes pārstāvji – Aleksandrs Bartaševičs, Aleksejs Stecs, Vladimirs Bogdanovs un Inese Dukaļska. Uz pasākumu tika uzaicināti Rēzeknes pilsētas skolu jaunieši, tajā skaitā arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu pārstāvēja Darja Kairiša, Margita Proveja, Amanda Mileika, Ilārija Ševčuka un Terēze Maksimova.

Pasākuma „Nakts slidošana ar Rēzeknes domes pārstāvjiem” ietvaros tika novadītas stafetes un citas sportiskās aktivitātes, kurās ar lielu entuziasmu piedalījās Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni. Šāda veida pasākumi ir ļoti interesanti un svarīgi, jo ļauj neformālā gaisotnē komunicēt ar varas pārstāvjiem.

Esam pateicīgi par uzaicinājumu un lielisko iespēju jautri, veselīgi un lietderīgi pavadīt vakaru, kā arī iespēju veidot jaunus kontaktus, komunicējot ar Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes pārstāvjiem un citu skolu jauniešiem.

Pasākuma dalībnieku atsauksmes

Man ļoti patika šis pasākums, jo es varēju interesanti un jautri pavadīt laiku ar deputātiem. Aktivitātes nebija sarežģītas, tāpēc visi varēja iesaistīties.  Es vēlējos piedalīties, lai vairāk iepazītu deputātus un satriecoši pavadītu laiku. Par šo pasākumu es uzzināju, pateicoties Eiropas klubiņa vadītājai Marutai Krustānei.

Margita Proveja

Man patika šis pasākums, jo es varēju lietderīgi un interesanti pavadīt laiku, kā arī uzzināt par Jauniešu Domes aktivitātēm.

Amanda Mileika

Pasākumā mēs varējām iepazīties, parunāt un labi pavadīt laiku ar citu skolu skolēniem, Aleksandru Bartaševiču, Alekseju Steču un Vladimiru Bogdanovu. Mēs izmēģinājām dažādus vingrinājumus un stafetes, kurās mums palīdzēja treneri. Man šķiet, ka tā bija laba doma uzsākt komunikāciju ar visas Rēzeknes skolēniem.

Ilārija Ševčuka