Jau vienpadsmito gadu pēc kārtas visā Latvijā norisinās Vides izglītības fonda iniciētās Rīcības dienas, kuru mērķis ir aktualizēt globālus vides aizsardzības jautājumus, vērst sabiedrības uzmanību bioloģiskās daudzveidības izzušanas problēmai, klimata pārmaiņām un bezatkritumu dzīvesveidam, rosināt bērnus un jauniešus saudzēt dabu, aktīvi iesaistīties vides saglabāšanā un uzzināt, kas ir Eiropas Zaļais kurss. Šogad šīs kampaņas sauklis ir “Planēta pirmajā vietā!”

Šogad arī ATV 11.klašu jauniešiem un Erasmus+ projekta ”Back to Green” klubiņa dalībniekiem bija lieliska iespēja tikties ar Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi Diānu Selecku un uzzināt par dižkokiem Eiropā, Latvijā, mūsu novadā un pilsētā. Jaunieši tika iepazīstināti ar latviešu tautasdziesmām par kokiem, tāpat arī tika sīkāk aplūkota dižkoku nozīme, jo dižkoki tā varenuma dēļ jau izsenis tika saistīti gan ar dažādiem nostāstiem, vēstures liecībām un rituāliem, kā arī jaunieši tika rosināti padomāt, kas ietekmē dižkokus un ko ikviens cilvēks var darīt, lai saglabātu mūsu valsts lielākos kokus.  Tika noskaidrots arī, ka katram kokam ir atšķirīgi kritēriji (izmēri), pēc kuriem tie tiek vērtēti un reģistrēti dižkoku reģistrā.

Pēc Diānas Seleckas  izsmeļošā stāstījuma, skolēniem tik dots praktisks uzdevums – izpētīt skolas apkārtnē lielākos kokus, noteikt koku sugu, izmērīt to, izpētīt augus un sūnas, kuras aug uz šī koka un konstatēt, vai izvēlētais koks ir dižkoks.  Savukārt, viens no radošākajiem un aizraujošākajiem darbiņiem bija video veidošana par izvēlēto koku. Nepilnas stundas laikā tapa septiņi lieliski video, kurus paši dalībnieki arī pasākuma noslēgumā izvērtēja un balsojot noteica veiksmīgāko un interesantāko vēstījumu.

ATV skolēniem tā bija lieliska iespēja iegūt zināšanas ārpus klases telpām. Pēc nodarbības Laima Loreta un Diāna stāsta: “Šodien iemācījāmies, kādu apkārtmēru ir jāsasniedz kokam, lai to varētu saukt par dižkoku, kā arī uzzinājām, ka ne visās Eiropas valstīs ir sastopami dižkoki un ka Latvijā dižkoku blīvums ir viens no lielākajiem Eiropā.” Ņikita, Santa, Rēzija un Aleksandra vēsta: “Mums ļoti patika šī nodarbība, jo tā satuvināja mūs visus kopā. Mēs uzzinājām daudz ko par kokiem un dabu, kā arī labi, saturīgi un interesanti pavadījām laiku!”

Vēlamies pateikties Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvei un mūsu skolas absolventes māmiņai Diānai Seleckai par doto iespēju iepazīt dižkoku pasauli un apjaust to, cik katra cilvēka rīcība ir svarīga, lai mūsu daba tiktu saudzētu, kopta un sargāta.

Informāciju sagatavoja Erasmus+projektu vadītāja Vineta Pavlova