Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas STEM kluba dalībnieki un dalībnieces aktīvi domā par to, kā padarīt skolas un sabiedrības ieradumus videi draudzīgākus. Šī iemesla dēļ ATV STEM kluba dalībnieki piedalās radošajā konkursā “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”.

Konkursa mērķis ir mudināt sabiedrību samazināt plastmasas maisiņu patēriņu, par alternatīvu piedāvājot izmantot pašu veidotās iepirkumu somas un maisiņus, kurus var izveidot no jau rīcībā esošajiem materiāliem. STEM kluba dalībnieki un dalībnieces uzcītīgi veidoja paši savus somu dizainus, izmantojot otrreizējos materiālus, un rezultāti priecē! Somas ir ērtas, gaumīgas un interesantas, un pats veidošanas process arī esot bijis aizraujošs. “Viena no idejām, ko mēs vēlētos popularizēt, ir otrreizējā sadzīves priekšmetu izmantošana, palielinot to izmantošanas efektivitāti, veicinot vides mazāku piesārņošanu un attīstot radošo pieeju un iztēli,” stāsta viena no somu autorēm, Irīna Adeļeviča.

Lai iepazīstinātu skolasbiedrus ar iegūtajiem rezultātiem, tika sarīkota neliela izstāde, un skolēni starpbrīžu laikā varēja ne tikai aplūkot izstrādājumus, bet arī iegūt informāciju no pašiem autoriem.

Kā iedvesma un paraugs videi draudzīgām iepirkumu somām tika demonstrētas arī Eiropas Savienībā izstrādātās iepirkumu somas, ko ATV skolēni un skolotāji Eiropas Savienības Vēstniecības skolu programmas ietvaros braucienu un pasākumu laikā saņēmuši kā suvenīrus.

Drīzumā STEM kluba dalībnieki rīkos arī puķu podu apgleznošanas meistarklasi, lai dotu otro dzīvību ne tikai materiāliem, bet arī citiem sadzīves priekšmetiem. ATV top “zaļāka”!

Rakstu sagatavoja Sandra Trošina