Š.g. 1. decembrī RTA notika radošais seminārs Latgales skolu jauniešiem medijpratības veicināšanai, kur bija ieradušies 8.-12. klašu jaunieši no Rēzeknes, Maltas, Rugājiem un Špoģiem. Mūsu skolu seminārā pārstāvēja Viktorija Maksimova (10.A), Agnija Logina (10.A), Ērika Drobakova (10.A), Viktorija Ratkeviča (10.B), Ņikita Tarasovs (10.B), Jānis Ļubimovs (11.) un Ēriks Meteļskis (11.).

Semināra laikā skolēni piedalījās kritiskās domāšanas meistarklasē (strādāja ar dažādiem tekstiem, kritiski atlasīja informāciju) un interaktīvā komandu spēlē „ Mediju detektīvs”. Pasākuma laikā varēja apskatīt drukāto mediju izstādi.

Semināra ietvaros tika organizēts video konkurss „ Stāsta spēks”, kur jauniešiem vajadzēja parādīt, kā informācija masu medijos var mainīt un ietekmēt cilvēku domāšanu un rīcības spējas. Mūsu skolas 10.A klases skolnieces startēja ar filmiņu „ Tici vai nē!”, kur parādīja reklāmas ietekmi uz cilvēku, par ko saņēma pateicības rakstu.

Maruta Krustāne,
atb.skolotāja par audzināšanas
un ārpusstundu darba jomu