Š.g. 22.martā ATV skolēniem bija unikāla iespēja piedalīties diskusijā ar klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni, kas noritēta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

Tika pārrunāti šobrīd īstenotie pasākumi klimata pārmaiņu mazināšanai, kā arī turpmākās ministrijas atbalstītās programmas, kuras var sekmēt atjaunojamo energoresursu izmantošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu. Ministrs atbildēja uz jautājumiem par saules paneļu un vēja turbīnu parku izveidi Latvijas pierobežā, par Latvijas enerģētisko neatkarību, par Eiropas “Zaļo kursu”.

Maruta Krustāne,

ATV izglītības metodiķe audzināšanas jomā

Tikšanās ar deputātu

Foto: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Sabiedrisko attiecību nodaļa