Vasaras sākumā skolēni no Latvijas, Spānijas un Turcijas devās uz Polijas gleznaino pilsētu Kielci, lai Erasmus+ projekta “Back to Green” ietvaros iepazītu tās apkārtnē esošo Ģeoparku, apmeklētu Ģeoparka mācību centru, krāšņo Botānisko dārzu, dabas rezervātus (Kadzielnia, Karczówka, Slichowice, Miedzianka) un Sventokšiski nacionālo parku.

Mobilitātes laikā projekta dalībnieki iepazina dažādus aspektus saistībā ar augu taksonomiju, pētniecību, izmantošanu un nozīmi, veģetāciju un reljefa ietekmi uz tās daudzveidību, ģeoloģiju, augsnes un ūdens apstākļiem Svētā Krusta kalnu (Holly Cross mountains) apgabalā. Polijas partneri (Stowarzyszenie Gmin Geopark Świętokrzyski) iepazīstināja projekta dalībniekus ar  Ģeoparka  darbību un ar botāniskā dārza lomu aktīvajā dabas aizsardzībā, kā arī tika dota iespēja aplūkot klintis, alas un plašo dižskābaržu mežu. Īpaša uzmanība tika veltīta augiem un klimata pārmaiņu ietekmei uz veģetāciju. Projekta dalībnieki uzzināja, kā botāniskais dārzs un aizsargājamās dabas teritorijas (dabas liegumi, ainavu parki) tiek izmantoti vides izglītībā (dabas aizsardzība, klimata pārmaiņu jautājumi) un ģeoloģiskajā izglītībā (ģeo daudzveidības nozīme, reljefa formas, ūdens un augsnes apstākļi un biotopi). Aktivitātes ietvēra arī jautājumus, kas saistīti ar ekoloģiski vērtīgu teritoriju (dabas rezervātu, ainavu un nacionālo parku) izmantošanu ilgtspējīgā tūrismā (ģeotūrismā). Gan skolēni, gan arī skolotāji labprāt izmantoja  aktīvā tūrisma iespēju ģeoparka teritorijā, nobraucot pa trosi pāri gleznainākajām ģeoparka ainavām.

Mobilitātes laikā skolēni aktīvi darbojās arī radošajās darbnīcās botāniskajā dārzā, iepazīstot tur augošos ārstniecības augus, kā arī darbojās akmens slīpēšanas un pulēšanas darbnīcā un piedalījās diskusijās un labās prakses apmaiņā starp projekta dalībniekiem (skolotājiem, skolēniem).

Nākošā projekta dalībnieku mobilitāte notiks 2024.gada aprīlī Spānijā.