ATV skolēniem šis mācību gads ir aizsācies ar vienreizēju iespēju tikties ar Ziemeļrietumu universitātes profesori Ninu Wiedu. Profesores pārstāvētā universitāte ir viena no TOP 10 universitātēm Amerikas Savienotajās Valstīs.

Šīs tikšanās laikā profesore rosināja skolēnus domāt un diskutēt par tādām tēmām kā studiju, darba un biznesa iespējas ASV, izaicinājumi, priekšrocības un grūtības, ar kurām ārzemju studenti var sastapties Amerikas Savienotajās Valstīs. Profesore skaidroja, kā pieteikties studijām, kādas specialitātes ir pieprasītas, kāda ir studiju maksa, kādi ir atbalsta mehānismi un kāda ir studentu dzīve studentu pilsētiņā.  Tāpat arī tika diskutēts par kultūru, toleranci,  vienlīdzību un citām jauniešiem saistošām lietām.

Dienas izskaņā profesore Nina Wieda tikās arī ar ATV skolotāju kolektīvu. Diskusijas laikā tika runāts par kopīgo un atšķirīgo ASV un Latvijas izglītības sistēmā, mācību procesa organizēšanā un finansēšanā. 

Gan skolēniem, gan skolotājiem šī bija lieliska iespēja dalīties pieredzē, uzzināt ko jaunu un pilveidot savas angļu valodas zināšanas un prasmes. Paldies profesorei Ninai Wiedai un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai par šo lielisko iespēju!

Vineta Pavlova,
atbildīgā skolotāja par starptautiskajiem sakariem un projektiem