23.martā Daugavpils Universitātē norisinājās Latgales reģiona skolēnu zinātniskā konference, kurā 23 sekcijās tika prezentēti 169 zinātniski pētnieciskie darbi no 37 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm.

No mūsu skolas ar septiņiem STEM jomā izstrādātajiem zinātniski pētnieciskajiem darbiem piedalījās astoņi skolēni. Visi iesniegtie darbi no recenzentiem saņēma augstu novērtējumu. Tāpat skolēni saņēma augstu novērtējumu par darbu prezentāciju un atbildēm uz vērtēšanas komisijas jautājumiem. Visi skolēnu izstrādātie darbi ieguva godalgotas vietas – piecas 1.pakāpes un divas 2.pakāpes, kā arī ceļazīmi uz Latvijas skolēnu 42. zinātniskās pētniecības darbu konferenci, kura notiks 2018.gada 20.aprīlī Rīgā.

1.pakāpi informātikas sekcijā ieguva Deņisa Surikova darbs “Ceļu kvalitātes noteikšana, izmantojot akselerometru” (darba vadītājs informātikas skolotājs Harijs Misjuns).

Arī vides zinātnē izstrādātais Maijas Kalnejas darbs “Aizsargjoslu ietekme uz ūdenstecēm rudens sezonā” ieguva 1. pakāpes godalgu (darba vadītāja bioloģijas skolotāja Biruta Rupaine).

Kristīne Rogozova un Jūlija Vaņkova ir aktīvas Visuma pētnieces. Viņas apmeklē astronomijas pulciņu ARPC “Zeimuļs”, kuru vada skolotāja  L. Poiša. Skolotājas iedvesmotas meitenes izstrādāja darbu “Satelītu skaitu ietekmējošo faktoru izvērtējums” un ieguva 1.pakāpes diplomu.

Visplašāk pārstāvēta bija inženierzinātņu sekcija, kur startēja četri ATV skolēni. Ēriks Meteļskis izstrādāja darbu “Alumīnija pārklāšana ar oksīda aizsargslāni mājas apstākļos”. No 100 maksimāli iespējamiem punktiem Ērika darbs ieguva 96 punktus un 1. pakāpes diplomu. Viktorijas Semules darbs “Drona konstrukcijas izmaiņas stabilitātes uzlabošanai” arī ieguva 1.pakāpi.

2.pakāpi ieguva Kārļa Orenīša darbs “Līdzstrāvas ģeneratora ar magnētisko ierosmi izstrāde elektroenerģijas ieguvei” un Aleksandra Iļjina darbs “Otrreizēju materiālu izmantošana ķieģeļu izgatavošanā”. Visus darbus vadīja Guntis Koļčs.

Paldies  skolēniem par labi paveiktu darbu, darba vadītājiem H.Misjunam, G.Koļčam, B.Rupainei, L.Poišai, 11.klases audzinātājai V. Pavlovai par atbalstu un līdzdarbošanos.

Vēlam veiksmi un izdošanos Valsts skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē.

Nellija Vilkaste,
ATV izglītības metodiķe