Šī gada 10.maijā Latvijas Sarkanais krusta Rēzeknes un Ludzas komiteja rīkoja skolēnu Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības, kurās piedalījās 10 komandas no Rēzeknes, Rēzeknes novada un Ludzas.

Šajās sacensībās piedalījās arī mūsu skolas komanda: Sidnija Kalvāne, Santa Latiševa- Čudare, Jānis Ļubimovs, Liene Strankale, Kristīne Ganzuļa un Rihards Petuhovs. Jauniešiem vajadzēja parādīt savas prasmes pirmās palīdzības sniegšanā dažādās situācijās, piemēram, kad ir notikusi automašīnas un motocikla avārija, negadījumi darba vietā, piknikā u.c., bija nepieciešams parādīt savas zināšanas teorētiskajos jautājumos, zināt, kam ir jābūt obligāti aptieciņā, veikt atdzīvināšanas pasākumus.

Lai arī veiksme šoreiz nebija mūsu pusē un godalgotas vietas nesaņēmām, tomēr tā bija laba pieredze, saliedēts komandas darbs un jaunas zināšanas, kas noderēs nākotnē ikvienam!

Paldies Jāzepam Korsakam par komandas sagatavošanu sacensībām!

Maruta Krustāne,
ATV atb.skolotāja par audzin. un ārpusstundu darba jomu