Mums ir patiess gods un lepnums, ka šinī mācību gadā ATV skolēni un skolotāji ar savu neatlaidīgo un radošo darbu nu jau otro reizi ir izcīnījuši iespēju doties uz Eiropas Parlamenta organizēto ‘’Eiroscola 2018” pasākumu, kurš norisināsies Strasbūrā šī gada 2.jūnijā.

Jāatzīmē, ka Latviju Strasbūrā pārstāvēs piecas skolas, no kurām trīs ir Rīgas skolas, bet ar ko mēs īpaši lepojamies ir tas, ka divas skolas pārstāv Latgales reģionu- Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzija un mūsu skola- Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola.

Skolēniem tāpat arī būs iespēja piedalīties 1.jūnija vērienīgajā pasākumā “European Youth Event” Strasbūrā, kuru apmeklēs vairāk nekā 8000 jauniešu no visām Eiropas valstīm, lai kopā darbotos vairāk nekā 70 dažādās aktivitātēs, darbnīcās un diskusiju grupās.

Mūsu skolas skolēniem tā būs iespēja iepazīties ar Eiroparlamenta darbu, strādāt darba grupās un piedalīties diskusijās par dažādiem aktuāliem jautājumiem un procesiem Eiropā, izteikt priekšlikumus svarīgu jautājumu risināšanā, praktizēt un nostiprināt savas angļu valodas zināšanas un komunikācijas prasmes, kā arī apceļot Eiropu, gūt jaunus iespaidus un draugus.

Vineta Pavlova
ATV 11.klases audzinātāja