16.jūnijā Skolēnu parlamenta dalībnieki – Terēze Maksimova, Katrīna Skutele, Alberts Mārtiņš Grins un Jekaterina Jurjeva – piedalījās Rēzeknes valsts ģimnāzijas rīkotā projekta “Rosinātava” ietvaros seminārnodarbībā “Brančs ar lēmumpieņēmējiem”.

Jaunieši tika iepazīstināti ar projekta norisi un uzaicinātajiem viesiem, kas kopā ar dalībniekiem darbojās grupās un atbildēja uz dažādiem jauniešiem aktuāliem jautājumiem. Iegūtās jaunās zināšanas un secinājumus katras grupas dalībnieki kopīgi ilustrēja uz plakātiem, kā arī vēlāk iepazīstināja pārējās grupas ar apkopoto informāciju.

Terēze Maksimova: ”Izskatījām tādas tēmas kā aktuālās problēmas jauniešiem, kā un kur jaunieši var vērsties ar savām idejām un vēlmēm, kuri būtu piemērotākie cilvēki, lai “spertu” pirmo soli idejas īstenošanai u.c. Neskatoties uz to, ka dzīvoju citā novadā, piedalīšanās šajā pasākuma deva man iespēju saprast, ka arī lielākos novados un tieši Rēzeknē ir tādas pašas problēmas un tāda pati atsaucīga dome, kas ir atvērta jauniešiem un viņu vēlmju uzklausīšanai, ir tikai jāizrāda iniciatīva un jādarbojas! Piedalīšanās pasākumā bija ļoti interesanta, jo deva iespēju iepazīties ar jauniem, interesantiem un pieredzējušiem cilvēkiem, tā bija vērtīga, jo es ieguvu gan jaunas, gan nostiprināju vecās zināšanas saistībā ar to, kas un kā strādā domē un kādi būtu soļi, lai varētu īstenot kādu savu ideju vai izteikt savu viedokli un ieteikumus”.

Alberts: “Iepazinos ar daudziem jauniešiem, kuriem ir interese pašiem aktīvi darboties un pieņemt lēmumus, uzzināju, kur vērsties, lai realizētu savas idejas.”

Katrīna: “Man radās patīkams iespaids par to, ka lēmumpieņēmēji vēlas sadarboties ar skolu pašpārvaldēm.”

Jekaterina: “Mani iepriecināja jaukā sadarbība klātienes apstākļos, tas ir ļoti vērtīgi, ka diskusijā ar jauniešiem un lēmumpieņēmējiem var izrunāt jauniešiem aktuālos jautājumus un parisināt problēmsituācijas”.

Terēze Maksimova,
ATV Skolēnu parlamenta dalībniece.