Iniciatīvu projekts “Rosinātava” šogad kopā pulcēja Rēzeknes skolu pašpārvalžu jauniešus, lai kopā diskutētu par pašpārvalžu problēmām.

Pasākuma laikā pie mums bija viesi, kas dalījās pieredzē par to kā viņiem skolas pašpārvaldes devušas iespēju attīstīties. Bija tādi viesi, kā Eleonora Ivanova, Justīne Širina, Mairis Baculis Treščilovs un citi. Katra skola iepazīstināja ar savu pašpārvaldes darbību un izcēla svarīgākās problēmas, ar ko saskārās ikdienā.

Pasākuma gaitā mēs tikām sadalīti dažādās komandās un mēģinājām atrast risinājumus mūsu problēmām. Kā svarīgākās problēmas bija, laika un motivācijas trūkums jauniešos, budžeta trūkums pašpārvaldēm, sadarbības trūkums savā pašpārvaldē un ar citu skolu pašpārvaldēm un slikta darba organizācija.

Pasākuma izskaņā secinājām, ka jāsadarbojas ar citu skolu pašpārvaldēm un jāmeklē veidi, kā piesaistīt līdzekļus pašpārvaldēm, lai tās vēl aktīvāk varētu darboties.

Kristaps Kokorevičs,
ATV Skolēnu Parlamenta prezidents