2019.gada 21.-22. augustā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika medipratības nometne „Eksperts medijprātībā jeb jaunietis jaunietim par medijpratību”, kur piedalījās Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolnieces Irīna Adeleviča, Ermīne Krustāne un skolotāja Maruta Krustāne.

Jauniešus uzrunāja LR kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte, komunikācijas zinātnes doktore Klinta Ločmele, kā arī sniedza zināšanas par pārdomātu lēmumu pieņemšanu dzīvē, orientējoties sociālajā kontekstā. Prātīga mediju izmantošana ļaus jauniešiem dzīvot drošā, emocionāli labklājīgā vidē, apzināties manipulāciju iespējas un tehnikas, atšķirt informāciju, pieņemt politiski svarīgus lēmumus, apzināties mediju nozīmi demokrātijā un atpazīt reālo no mākslīgā, kas spēj ietekmēt cilvēka emocijas un pašsajūtu.

Dr.phil., docentes, Agneses Dāvidsones (Vidzemes augstskola) lekcijas laikā jaunieši iegaumēja medijpratības būtību un to praktisko nozīmi ikdienas informācijas patēriņā. Praktiskie uzdevumi bija balstīti uz kritiskās domāšanas un analizēšanas attīstību.

22.augustā Edīte Husare, Latgales vēstniecības GORS Mārketinga nodaļas vadītāja, iepazīstināja ar savu pieredzes stāstu: sociālo mediju satura veidošanu. Tika dota iespēja, iesaistoties praktiskās aktivitātēs, saprast galvenos informācijas publicēšanas pamatprincipus. Mūsdienās sociālie mediji līdzinās ierocim, kas ir pārdošanas rīks.

Drossinternets.lv Izglītības darba vadītāja Liene Valdmane veica sarunu ar jauniešiem, daloties ar savu viedokli, pieredzi sociālajos eksperimentos un statistiku, kas attēloja situāciju medijpratībās jauniešu vidū Latvijā. Beigās skolēni piedalījās simulācijas spēlēs un izstrādāja kopā ar vadītāju rīcības plānu aktivitāšu īstenošanai savās vidusskolās.

Piedalīšanas medijprtības nometnē deva pieredzes apmaiņu starp ekspertiem un jauniešiem, attīstīja domāšanas veidus, deva izaicinājumus iziet no komforta zonas un paplašināt savu redzesloku. Zināšanas, iegūtas nometnes laikā, jaunieši aktīvi izmantos pasākumu realizēšanā, kas ļaus mainīt situāciju mediju izmantošanā un vērtību sistēmā jauniešu vidē.

Septembrī meitenes vadīs medijpratību pasākumus ATV, iesaistot tajos savus skolasbiedrus!

Irīna Adeleviča,
ATV skolniece