Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolventi ir uzrādījuši augstus rezultātus centralizētajos eksāmenos.

Skolas vidējais kopprocents ir 67, 46%. Tas ir labākais rezultāts Rēzeknes pilsētā un novadā, kā arī 11.labākais rezultāts valstī.

Skolēnu kopvērtējums obligātajos centralizētajos eksāmenos:

  1. Matemātikā – 71,98%;
  2. Angļu valodā – 70,47%;
  3. Latviešu valodā – 67,42%.

Priecājamies par mūsu skolēnu panākumiem! Paldies skolēniem un skolotājiem par kvalitatīvu un atbildīgu darbu!