22. septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tika godināti Latgales izcilākie pedagogi, pasniedzot viņiem Nikodema Rancāna vārdā nosaukto balvu. Šogad apbalvošanai bija izvirzīti 32 skolotāji no dažādām Latgales izglītības iestādēm piecās nominācijās. Par inovācijām izglītības procesā balvu saņēma Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) latviešu valodas, literatūras un ekonomikas skolotāja, audzinātāja, Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas un jauniešu projektu koordinatore, projekta „Esi Līderis!” vadītāja Maruta Krustāne.

Konkursa, kas tika rīkots jau piekto gadu, mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu veikumu pedagoģiskajā darbībā, latviskās un latgaliskās kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē. Kā atzīst konkursa balvas ieguvēja M. Krustāne, tad pasākums bijis ļoti sirsnīgs, esot iedvesmojusi mūziķa Kārļa Kazāka uzstāšanās, sirsnīgie vārdi no pasākuma organizētajiem un izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas. Ir prieks par saņemto balvu, kas bijis patīkams pārsteigums. Pasākumā demonstrētais konkursa nominanta pieteikuma video, kurā par M. Krustāni un viņas veikumu stāstīja ATV skolnieks Kristaps Kokorevičs un ATV mācību un metodiskā darba vadītāja Nellija Vilkaste, radīja siltas emocijas.

Maruta ATV māca gan latviešu valodu un literatūru, gan arī ekonomiku. Kādēļ tieši šos mācību priekšmetus? Atceroties savas skolas gaitas, viņa stāsta, ka esot veicies visos mācību priekšmetos, bet jo īpaši matemātikā: „Skolotāja domāja, ka būšu ekonomiste vai matemātiķe. Dzīve gan aizveda studēt filoloģiju Rēzeknes Augstskolā (tagadējā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija). Tie bija pieci interesanti un radoši studiju gadi, mums bija ļoti brīnišķīgi pasniedzēji, kas mudināja darboties. Kad kādu laiku biju pastrādājusi sabiedrisko attiecību jomā, tad sapratu, ka jāapgūst arī ekonomikas virziens. 2012. gadā absolvēju Biznesa augstskolu „Turība” un esmu arī mārketinga speciālists. Iegūtais pedagoģijas maģistra grāds ļauj skolā mācīt ar ekonomiku saistītus mācību priekšmetus.”

Palīdz jauniešiem realizēt dažādas ieceres

Nikodema Rancāna vārdā nosaukto balvu M. Krustāne saņēma par inovācijām izglītības procesā. Uz jautājumu, kuri ir bijuši līdz šim lielākie izaicinājumi viņas darbā, Maruta min ATV dalību programmā „Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” (programma sniedz nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem, integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā mācību procesā, atspoguļojot mijiedarbību ar Eiropu – kultūrā, vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c.). „Kad sākām lēnām darboties, mums arvien vairāk iepatikās. Laimētās balvas, to skaitā braucieni uz Strasbūru, – aizrāva skolēnus. Ja sākumā bijām kādi septiņi cilvēki, kas aktīvi darbojās, tad šogad Eiropas klubā jau ir pieteikušies 35 skolēni, no kuriem būs jāizvēlas paši aktīvākie, jo tik kupls skolēnu skaits parasti nedodas braucienos,” stāsta Maruta. „Visus šos gadus ATV vadu jauniešu iniciatīvu projektus. Pavisam ir novadīti 11 šāda veida projekti, drīzumā būs vēl divi projekti (viens – ķīmijā, bet otrs – fizikā). Tas arī ir svarīgs un interesants darbs – jauniešus pamācīt, kā vajag rakstīt mazos projektus, lai viņiem būtu iespējas tālāk nākotnē sevi attīstīt un ķerties jau pie lielāku projektu rakstīšanas un realizēšanas. Budžeta plānošana, sadarbība komandā – to un vēl daudzas citas būtiskas lietas viņi iemācās. Vēlāk savos CV var rakstīt, ka ir vadījuši paši savus projektus.”

Maruta Krustāne ir projekta „Esi Līderis!” vadītāja ATV. Ir apmēram 20 jaunieši, kuri vēlas šajā programmā darboties, iegūstot zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā, apgūstot mārketingu, menedžmentu, lietišķo etiķeti, likumdošanu u.c. „Interese ir liela, un skolēni zina, ka tas viņiem noderēs dzīvē, ka jau skolas laikā vajag izmantot piedāvātās iespējas,” saka skolotāja. „ATV pirmajos darbības gados man vajadzēja nedaudz iekustināt skolēnus, mudināt viņus darboties, tagad bieži vien ir tieši otrādi, – skolēni ir atraduši jaunus konkursus, projektus un mani kā skolotāju jau iekļāvuši savā komandā, jo zina, ka piedalīšos jaunā avantūrā, palīdzēšu ar padomu.” (Jāpiebilst, ka Maruta kopā ar ATV audzēkņiem Jāni Plataci un Viktoriju Maksimovu ir braukuši uz Rīgu, kur jaunieši piedalījās TV spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”, ir bijis vēl daudz dažādu erudīcijas, eseju konkursu, kuros Marutas audzēkņi ir uzrādījuši labus rezultātus. Savā pedagoģes pieredzē Maruta dalās arī ar citiem skolotājiem, piemēram, žurnāla „Skolas Vārds” jaunākajā numurā ir izlasāms Marutas pieredzes stāsts par stundas veidošanu – lasītprasmi un vizualizāciju.)

Pedagoga profesijā Maruta strādā jau vairāk nekā 20 gadus, ATV – no pašiem skolas pirmsākumiem, proti, šogad jau piekto gadu. „Pedagoga darbā vislielāko gandarījumu sniedz pateiktais „paldies!” – no skolēniem, no vadības,” atzīst Maruta, uzsverot, ka ļoti novērtē ATV un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vadības izteiktos pateicības vārdus, sniegto atbalstu. Tas uzmundrina un mudina doties uz priekšu. Tāpat ļoti liela nozīme ir atsaucīgajam ATV kolektīvam, kas motivē strādāt ar prieku.

Ar savu entuziasmu aizrauj arī skolēnus

„Man šķiet, ka, ja man ir interesanti, tad ieinteresēšu arī citus. Ja man pašai nepatiks, kā tad tas var patikt skolēniem? Kad iestājas miera stundas, kad kāds iesākts darbs ir jau pabeigts, kļūst mazliet skumji, jāatrod kāda jauna nodarbošanās, lai tas motoriņš visu laiku darbotos,” par savu enerģisko darbošanos stāsta skolotāja Maruta Krustāne. „Ir ļoti svarīgi, ka man ir atsaucīgi skolēni, ģimene, kas atbalsta un saprot to, ka man ir jāstrādā vairāk par noteiktajām stundām sarakstā. Ja izdodas savienot mājas, mīļo ģimeni ar darbu, ja viss ir harmonijā, tad jūtos piepildīti, novērtēti.”

Runājot par mūsdienu jauniešiem, Maruta atzīst, ka viņi ir ļoti forši un atsaucīgi. „Skolēniem ir daudz labu ideju. Galvenais ir uzķert jaunieša interesi, un, ja viņš jūt, ka tu viņu saproti, ka palīdzēsi realizēt viņa ieceri, tad atsaucība neizpaliek. ATV skolēni ir ļoti motivēti, viņi zina, ka viss, ko viņi skolā iegūst, var noder dzīvē, nākamajā profesijā, tieši tāpēc savu laiku viņi pavada lietderīgi,” saka Maruta. „Ja tu spēj izcelt jauniešu prasmes gaismā un parādīt citus ceļus, kā sasniegt kādu mērķi, ja skolēns ieklausās tavā pieredzē, tad tas viss dod ļoti labus rezultātus – uzvaras dažādos konkursos un olimpiādēs. Un – kad iegūti panākumi, gribas ķerties pie nākamā konkursa vai projekta.”

ATV skolotāja Maruta Krustāne ir lieliska pedagoģe un sava darba entuziaste, kura ar savu enerģiju spēj aizraut skolēnus, mudina viņus piedalīties dažādos projektos un konkursos, pārbaudīt savas spējas un gūt jaunu pieredzi. M. Krustānes pedagoga darbs nav izmērāms nostrādāto stundu skaitā, jo viņa kā aizrautīgs skolotājs daudz paveic arī ārpus sava darba laika, lai palīdzētu jauniešiem pilnveidoties, izaugt un būt tuvāk iecerētajiem nākotnes mērķiem.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Māra Justa foto