26. septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika Nikodema Rancāna balvas izcilākajiem pedagogiem pasniegšanas ceremonija. Šogad galveno balvu – sudrabā kaltu pakavsaktu – saņēma seši Latgales pedagogi, bet četriem skolotājiem tika piešķirtas papildbalvas. Izcilo pedagogu vidū tika godināta arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) programmēšanas skolotāja Sandra Trošina, kura atbildīga par eTwinning projektu īstenošanu skolā. Balvu viņa saņēma par radošu un psiholoģisku atbalstu attālināto mācību laikā.

Iedvesmo kolēģus un audzēkņus

Balvu Sandrai pasniedza RTA rektore Iveta Mietule, uzsverot, ka “Sandra ir tas skolotājs, kurš var visu”. Tāpat viņa uzsvēra skolotājas Sandras profesionalitāti un zināšanas, ko viņa spēja nodot arī RTA docētājiem, projekta laikā paaugstinot akadēmiskā personāla digitālās kompetences.  

Arī ATV direktors Aivars Vilkaste uzsver, ka skolotājas S. Trošinas motivācija, erudīcija, uzņēmība, ieinteresētība skolēnu izaugsmē palīdz augt ATV skolēniem. “Esam ļoti priecīgi, ka skolotāja ne tikai māca programmēšanas pamatus, bet arī ļoti aktīvi darbojas projektos, pati tos rakstot un vadot. Pateicoties skolotājai Sandrai, esam kļuvuši par eTwinnig skolu, un skolotājas projekts ir viens no konkursa “Nacionālā eTwinning balva 2021” finālistiem. Šajos projektos viņa iesaista skolēnus un arī skolotājus, līdz ar to palīdz augt ne tikai skolēniem, bet arī mums – skolotājiem,” saka skolas direktors, uzsverot, ka gan skolēniem, gan skolotājiem ikdienā ļoti noder S. Trošinas sniegtais atbalsts, lai pilnveidotos IT jomā.

Arī skolēni novērtē skolotājas S. Trošinas darbu – viņas zināšanas, aizrautību un dzirkstošo enerģiju. ATV audzēkne Nikola Elizabete Mietule, stāstot par programmēšanas stundām, atzīst, ka skolotāja Sandra Trošina spēj piesaistīt skolēnu uzmanību ar mūsdienīgām darba formām un interesantu mācību procesu: “Programmēšanas pamati, manuprāt, nav pats vieglākais mācību priekšmets. Bet skolotāja Sandra Trošina to padara daudz labāku. Tā vietā, lai rakstītu garlaicīgus kodus, mēs radām interesantas spēles. Stundas ir tik aizraujošas, ka skolēni apmeklē arī skolotājas vadīto programmēšanas pamatu pulciņu. Manuprāt, tieši pateicoties skolotājai, daudzi vēlāk izvēlas veidot karjeru tieši šajā jomā.” Jauniete saka lielu paldies par sniegto ieguldījumu laikā, kad tika rakstīts viņas zinātniski pētnieciskais darbs, jo tieši skolotāja Sandra darba rakstīšanas procesā viņu atbalstīja, motivēja darīt un nepadoties. “Viņa ir tā skolotāja, pie kuras starpbrīžos var aiziet un parunāties par dzīvi un iegūt labus padomus,” saka Nikola Elizabete. 

eTwinning vēstniece un dažādi projekti

Izvērtējot pretendentus, konkursa žūrija pievērsa uzmanību pedagogu spējām ieviest dažādus jauninājumus savā darbā – jaunas pieejas, metodes, stratēģijas, kas bija svarīgs aspekts, lai veiksmīgi nodrošināto attālināto mācību procesu. Skolotāja Sandra šajā ne tik vieglajā laikā ne tikai veiksmīgi turpināja mācīt audzēkņus, bet arī sniedza atbalstošu plecu un dalījās zināšanās ar saviem kolēģiem, palīdzot viņiem apgūt IT. “Kolēģiem skolā vadīju nelielus kursus “Praktiska pieeja attālinātām mācībām”. Vēlāk šos kursus septiņas reizes vadīju arī Rēzeknes novada skolotāju grupām,” viņa stāsta, uzsverot, ka mūsdienu izglītības procesā ir svarīgi spēt orientēties IT jomā un pielietot dažādus digitālos rīkus.

Skolotāja S. Trošina veiksmīgi darbojas eTwinning projektu jomā. Ziemā ATV ieguva eTwinnig skolas statusu, un šogad vasarā Sandra kļuva par eTwinning vēstnieci. Viņas vadītais projekts “Change the Game Yourself!”, kas tika īstenots 2020./2021. mācību gada laikā sadarbībā ar Spānijas skolu IES La Marxadell, ir konkursa “Nacionālā eTwinning balva 2021” finālistu vidū. Kopā ar Latvijas un Spānijas skolēniem projektā darbojās arī Turcijas, Bulgārijas, Čehijas un Polijas skolēni un skolotāji. Projekts tika izveidots, lai palīdzētu ikvienam interesentam pārvarēt savu nepatiku un bailes no tehnoloģijām, mainot spēles noteikumus pašam un apgūstot dažādus ar IT jomu saistītus aspektus un prasmes. 9. oktobrī Nacionālajā konferencē Rīgā tiks noteikti konkursa uzvarētāji.

Arī šobrīd Sandra ir iesaistījusies divos eTwinnig projektos – vienā kā mentors, bet otrā kā viens no partneriem. Vasarā viņa piedalījās apmācībās Jūrmalā, un šobrīd projekta laikā programmēšanas pulciņā audzēkņiem māca, kā strādāt ar rīku “Metaverse”. “Projektā “Seko man” ATV sadarbojas ar Ļaudonas vidusskolu. Viņi veido orientēšanās spēli par Rēzekni, visu nepieciešamo informāciju meklējot internetā, savukārt mēs – par Madonu. Tad apmaināmies ar spēlēm un izejam tās. Te svarīgi ir tas, ka mēs izmantojam jaunu platformu, kas ir papildinātās realitātes spēļu platforma “Metaverse”, ko jau esam sākuši apgūt,” stāsta Sandra. Otrs projekts ir “Pogas ceļojums”, kurā ATV vidusskolas audzēkņi sadarbosies ar Majoru vidusskolas 3. klases skolēniem. “Domājam veidot animāciju. Mazie skolēni uztaisa sižetu, mēs to iedzīvinām video/ animācijā, nosūtām viņiem, viņi ieraksta audio, atsūta mums, mēs saliekam kopā. Sižets būs par drošību, kur galvenais varonis būs poga, kas ceļos un sastapsies ar dažādiem izaicinājumiem,” saka S. Trošina.

Dalās zināšanās ar kolēģiem un motivē skolēnus iepazīt IT jomu

Skolotāja Sandra labprāt arī pati apgūst jaunas zināšanas, pilnveidojoties dažādos semināros, apmācībās, kursos, daloties pieredzē ar citiem kolēģiem. Vasarā viņa piedalījās eTwinnig vēstnieku apmācībās Krāslavā, savukārt augustā uzstājās “Skola2030” rīkotajā tiešsaistes konferencē “LOGOS: tehnoloģijas labākai izglītībai”. Konferences sadaļā “Daudzveidīgi rīki efektīvam attālinātajam darbam” viņa runāja par to, kādi digitālie rīki tika izmēģināti, ATV organizējot attālinātās mācības, un kuri no tiem izrādījušies noderīgi dažādās atšķirīgās mācību situācijās.

Pateicoties skolotājas uzņēmībai un iedvesmošanai, ATV audzēkņi labprāt iesaistās dažādās ar IT jomu saistītās aktivitātēs un konkursos. Arī šogad viņi piedalīsies tehnoloģiju konkursā “Ventspils IT Challenge 2021”, “Eiropas kodēšanas nedēļā 2021”, informātikas un loģiskās domāšanas konkurss “Bebr[a]s”.

Skolotājas Sandras Trošinas pirmā profesija ir programmētāja. Kā viņa nolēma kļūt par skolotāju? “Vienu brīdi, meklējot dzīves jēgu, izlasīju, ka, ja jūs dzīvē nezināt, ko darīt, tad atcerieties, par ko jūs gribējāt kļūt bērnībā. Tad nu atcerējos, ka bērnībā gribēju kļūt par skolotāju,” viņa stāsta, piebilstot, ka viņai ir arī angļu valodas skolotājas diploms kabatā. “Skolotāja darbs nekad nebūs garlaicīgs. Katru dienu notiek kaut kas jauns, ir jārisina dažādas situācijas, viss notiek, esi mūžīgā kustībā,” saka Sandra. ATV skolēniem patiešām ir ļoti paveicies, ka šo mūsdienās tik pieprasīto IT sfēru iepazīt palīdz tieši skolotāja Sandra – aizrautīga, enerģiska, iedvesmojoša, zinoša un katru skolēnu atbalstoša.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Marutas Krustānes un Māra Justa foto