Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola jau vairākus gadus aktīvi darbojas eTwinning vidē, iegūstot gan “eTwinning Skola” statusu, gan arī sniedzot atbalstu ATV skolotājai un eTwinning vēstniecei Sandrai Trošinai.

Piektdien, 30.septembrī, Sandra dalījās pieredzē Madonā notikušajā eTwinning izglītības forumā. Tajā piedalījās Madonas novada izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, pedagogi, metodiķi. Bija iespēja uzzināt par eTwinning kopienu Latvijā un Eiropas Savienībā, projektu veiksmīgu īstenošanu no Lienes Milleres (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Pedagogu digitālās pratības pilnveides nodaļas projektu koordinatores), dažādot savu pieredzi e-projektu jomā pirmsskolas vecumposmā, par ko stāstīja Kristīna Bernāne (eTwinning vēstniece, Priekuļu pirmsskola “Mežmaliņa”). Inese Zvaigznone (eTwinning vēstniece, Kalnciema vidusskola) pavēstīja klātesošajiem par projektiem sākumskolā un efektīvu sadarbību projektu laikā, toties Solvita Vencjuna (eTwinning vēstniece, Vangažu pilsētas bibliotēkas informācijas speciāliste) dalījās pieredzē par sociālās kompetences nodrošināšanu starptautiskajos projektos. Sandra noslēdza runātāju loku, pastāstot par Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas pieredzi eTwinning projektu īstenošanā, sadarbībā un integrēšanā mācību procesā.

Dalībniekiem bija iespēja arī izteikt savu viedokli digitāli, kā arī līdzdarboties dažādās aktivitātēs. Paldies foruma organizētājai Mairitai Smelterei par lielisko pieredzes apmaiņas forumu!

Foto – A.Leimanis