Šī gada 7.oktobrī ATV skolotāju grupa devās pieredzes apmaiņas braucienā uz vienu no labākajām Igaunijas skolām, Tartu Jaan Poska ģimnāziju, smelties idejas, iedvesmu un padomus, kurus izmantot un ieviest ne tikai savā pedagoģiskajā praksē, bet arī skolas sabiedriskajā dzīvē.

Skolas saime  izrādīja skolas ēku un klases, ļāva ieskatīties skolas dzīvē un vērot stundu darbu, kā arī iepazīstināja ar skolas darbības principiem, nodarbību grafiku, kursu izvēli un skolēnu sasniegumu vērtēšanas principiem.Jāatzīst, ka, iepazīstot Igaunijas kolēģu peredzi, mēs neviļus atskatījāmies uz mūsu paveikto darbu, izvērtējām savas stiprās puses un iespējas un sapratām, ka ir daudzas labas idejas un piemēri, kurus mēs varētu izmantot un aizgūt no mūsu igauņu kolēģiem, bet ir arī daudzas lietas, kuras mums ir ļoti augstā līmenī un ar kurām mēs vēlētos dalīties ar Jaan Poska ģimnāzijas pedagogiem.

Vēlamies pateikties ģimnāzijas direktores Mari Roostik vietniekiem Lembi Loigu un Märten Karm par piedāvāto iespēju ieskatīties viņu skolas ikdienā. Ceram, ka šī vizīte ir sākums Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas un Jaan Poska ģimnāzijas turmākai sadarbībai starptautisko projektu, zinātnes un mācību jomā.

Atbildīgā skolotāja par starptautiskajiem sakariem un projektiem
Vineta Pavlova