Mums jāmīl šī zeme, kur esam dzimuši, auguši, mācāmies un  strādājam, mums ir jāciena savas saknes, no kurām esam cēlušies! Šodien, Latvijas Republikas dzimšanas dienas priekšvakarā, esam apstājušies ikdienas skrējienā un tiešsaistes pasākumā izbaudām šo svētku mirkli – kopīgā gaisotnē sagaidām valsts svētkus!

Rosīga gatavošanās notika jau pirms pasākuma – skolēni sūtīja foto, kuros skaidroja, kā un kur viņi saskata latvisko, gatavoja video uzrunas.

Pasākumu atklāja Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas direktors Aivars Vilkaste, novēlot būt stipriem un nesalaužamiem savu mērķu sasniegšanā, lepoties ar sevi, savu ģimeni un savu dzimteni, un izglītības metodiķe audzināšanas darbā Maruta Krustāne. Ar uzrunu un novēlējumiem pie skatītajiem vērsās katras klases pārstāvis, kā arī Skolēnu parlamenta prezidents Kristaps Kokorevičs. 10.a klases vārdā visus klātesošos uzrunāja Alberts Mārtiņš Grins, 10.b klases vārdā – Katrīna Skutele, 11.a klases vārdā – Emīls Šmits, 12.a klases vārdā – Valērija Lavrenova, 12.b klases vārdā – Dagnija Apīne, bet 11.b klases skolēni bija sagatavojuši veselu video, kurā piedalījās visi! Pasākuma gaitā tika aplūkotas arī skolēnu iesūtītās fotogrāfijas.

Dievs, svētī Latviju:
zemi, cilvēkus, valodu,
dziesmu un ticību,
godaprātu un darba tikumu;
Uzturi mūs dzīvus,
Dari mūs brīvus – garā un
pateicībā,
Cilvēka vārda cienīgus
latviešus
tēvzemē un pasaulē.
(Velta Toma)

Lai ikvienam ir pārliecība, ticība un neatlaidība savā sirdī izjust lepnumu par sevi un savu dzimteni!

Ieskatieties arī jūs svinīgā pasākuma norisē (video montāža: Sandra Trošina)

Maruta Krustāne,
ATV izglītības metodiķe audzināšanas darbā