No 15. – 17. oktobrim visā Eiropā un ārpus tās notika Erasmus dienas 2020.  Arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola iesaistījās šajos  starptautiskajos svētkos, 16.oktobrī organizējot savu pasākumu “Erasmus+ izglīto, iedvesmo un pilnveido”.

Pasākuma laikā tika popularizēti skolas īstenojamie Erasmus+ projekti, to rezultāti, gaita un ieguvumi.  Erasmus+ projektu dalībnieki, ATV skolēni un skolotāji, tika aicināti dalīties pieredzē un atmiņās par projektu braucieniem uz Somiju, Zviedriju, Poliju, Rumāniju, Turciju un Portugāli.

Jāatzīst, ka projekta dalībnieku iedvesmas stāsti par iegūto pieredzi un zināšanām, par pilnveidotajām komunikācijas, valodu un prezentēšanas prasmēm un iespēju apceļot Eiropu, iepazīt tās vēsturi, kultūru, arhitektūru, dabu un baudīt dažādu valstu virtuvi, radīja 10.klašu skolēnu interesi iesaistīties un darboties Erasmus+ programmās.

Patlaban ATV realizē 3 Erasmus+ projektus (viens ir stratēģiskās partnerības projekts “STEP-STEM to environmental problems” un divi skolu apmaiņas projekti “Dawn of schools with education 4.0” un “Eco-friendly robotics for a future greener world” ), kā arī vienu eTwinning projektu (“Change the game yourself!”), kuros ikvienam ATV skolēnam ir iespēja aktīvi piedalīties, ģenerēt jaunas idejas un dot savu ieguldījumu projektu izstrādē un realizācijas gaitā.

Vineta Pavlova
Erasmus+ projektu koordinatore