Š. g. 16. novembris tika sagaidīts ar īpašu satraukumu sirdī, jo, pulcējoties svinīgajā pasākumā skolas aktu zālē, mūsu valstij svinējām 100. dzimšanas dienu!

Deju kolektīvs dejas uzvedumā uzbūra mums latvisko atmosfēru, saliekot no svecēm sarkanbaltsarkano karogu! Īpaši šim pasākumam bija gatavojušās arī klases: 10.A klases puiši un 11.B klase dziedāja jaukas dziesmas, pārējā zāle dziedāja līdzi, 11.A klases meitenes uzstājās ar meiteņu tautas deju “Es uzbūru uguntiņu”, kokles pavadījumā izskanēja “Tymsa, tymsa tei naksneņa” 12.klases meiteņu izpildījumā. Savukārt 10.B klase bija sagatavojusi video sveicienu Latvijai. Tāpat ar savu raito soli mūs priecēja skolas deju kolektīvs, bet jaukās melodijas izjutām skolas ansambļa sniegumā.

Vienoti bijām arī 18. novembrī, kad pie savas skolas organizējām nu jau par tradīciju kļuvušo “Gaismas akciju”. Vēlāk piebiedrojāmies pilsētas gājienam līdz Māras piemineklim, kur piedalījāmies svinīgajā pasākumā, ar salūta skaistajām ugunīm uzgavilējot ilgu mūžu Latvijai!