7.jūnijā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas Erasmus+ projekta “SCALE: Scaling Up Applied Creativity Labs for Europe” darba grupa organizēja tikšanos ar vides nozares ekspertiem, konsultantiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem, kuri projekta izstrādes laikā sniegs atbalstu, ieteikumus un rekomendācijas materiālu izstrādē, digitālās platformas izveidē un radošo darbnīcu metodikas aprobēšanā. Pirmajā virtuālās tikšanās reizē piedalījās pārstāvji no  Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes, Eiropas Parlamenta biroja Latvijā, SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parka “URDA”, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības centra, Dricānu vidusskolas, Nautrēnu vidusskolas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” un SIA “ALAAS”.

Tikšanās laikā eksperti tika iepazīstināti ar projekta mērķi, pamatuzdevumiem, iespējām un izaicinājumiem un tika informēti par jau paveikto un plānotajiem darbiem un pasākumiem.

Vēlamies pateikties visu organizāciju pārstāvjiem par izrādīto interesi un atbalstu un ceram uz veiksmīgu un produktīvu sadarbību.

Projektu koordinatore
Vineta Pavlova