Š.g. 9. janvārī 10.B klases skolēns Jānis Platacis kopā ar saviem atbalstītājiem devas uz LTV, lai piedalītos spēlē “Gudrs un vēl gudrāks” 10. klašu 1. pusfinālā!

Savu erudīciju centās rādīt 12 jaunieši no dažādām Latvijas vietām, cīņa bija ļoti sīva par katru punktu katrā kārtā. Jānis godam noturējās divās kārtās! Lai arī netikām finālā, taču tā ir burvīga pieredze!

Maruta Krustāne,
Atb.skolotāja par audzin.un ārpusstundu darba jomu