ATV skolotājas Sandra Trošina un Vineta Pavlova šī gada vasarā piedalījās eTwinning seminārā “Mentorings un projektu veidošana “eTwinning Skola” statusu ieguvušajām iestādēm” Siguldā. Šī semināra laikā tika iepazītas Latvijas skolas, kas darbojas “eTwinning Skolu” programmā, kā arī tika ģenerētas idejas un meklēti sadarbības partneri jauniem projektiem. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola kopā ar Majoru vidusskolu izveidoja projektu “Pogas ceļojums”, kura galvenais mērķis ir pievērst skolēnu uzmanību drošības jautājumiem, kā arī apgūt animācijas prasmes. Projekta paredzamais galaprodukts ir izglītojoša rakstura animācijas filmas par drošības noteikumiem.

Projekta realizācijas laikā (no 2021.gada 1. novembra līdz 2022.gada 31.janvārim) Majoru vidusskolas 3.klašu skolēni pētīs drošības noteikumus un izstrādās sižetus un ATV 10. klašu skolēni veidos animāciju filmiņas, balstoties uz jaunāko klašu skolēnu izveidotajiem stāstiem. Piedaloties projekta aktivitātēs, skolēni iepazīs dažādus IKT rīkus, mācīsies sadarboties, radoši domāt un iegūs zināšanas drošības noteikumu jomā.

Ar nepacietību gaidīsim skolēnu izstrādātās filmiņas!