Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā aizritējusi ikgadējā Sporta diena – pasākums, kurš tradicionāli notiek mācību gada sākumā. Tie ir draudzības, sportiskā gara un skolas kolektīva saliedēšanas svētki.

Šogad tikām laipni aicināti pavadīt šo dienu lieliskā lauku sētā Ozolmuižā, ko piedāvāja skolas audzēkņa vecāki. Netālo ceļu mērojām komfortablā autobusā.

Pirmajā dienas daļā skolēni tika sadalīti jauktās komandās un devās pildīt interesantus uzdevumus, ko kopā ar sporta skolotāju Aivaru Kaupužu bija sagatavojuši skolas pašpārvaldes dalībnieki.

Skolotājas un no sporta nodarbībām atbrīvotie audzēkņi steidzās gatavot sātīgu un spēcinošu zupu uz ugunskura.

Pēc gardām pusdienām sākas klašu sacensības – futbols, volejbols un stafete. Futbolā uzvaru guva 12.a un 12.b klases apvienotā komanda, volejbolā vinnēja 11.b klase, bet stafetē labākie bija 10.a klase. Jāsaka, ka uzvarēja draudzība, jo dienas noslēgumā visi saņēma saldās balvas un diplomus.

Sirsnīgu paldies sakām arī viesmīlīgajiem saimniekiem par lielisko iespēju atrasties tik jaukā vietā.

11.b klases skolēni atzīst, ka viņiem ļoti patika pavadīt laiku visiem kopā – klases biedriem, citām klasēm un skolotājiem. Aktīvi un jautri pavadījām dienu. Tas bija forši!

11.a atzīmē, ka bija jauka, draudzīga un radoša atmosfēra, kas palīdzēja ikvienam gūt jaunus draugus. Klase pateicas par gardām pusdienām un lielisko atpūtas vietu, kas sniedza komfortu un ļāva atpūsties.