21. februārī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā (ATV) jau trešo gadu pēc kārtas tika rīkota Vācu valodas diena. Jaunieši īsti nenovērtē vācu valodas sniegtās priekšrocības, kas var noderēt nākotnē, veidojot savu karjeru, tāpēc ATV Vācu valodas dienas mērķis ir popularizēt šo valodu Austrumlatvijas skolēnu vidū.

„Kad rīkojām Vācu valodas dienu pirmo reizi, sapulcējās daudz skolēnu, bija atbraukuši arī no Apes. Skolēni prezentēja, cik daudz viņu skolās tiek izvēlēta vācu valoda, kāda skolām ir saikne ar Vāciju, radoši izpaudās, savos priekšnesumos ievijot vācu valodas un Vācijas tēmu. Organizējot Vācu valodas dienu, gribējām noskaidrot, cik aktuāla vācu valoda ir Austrumlatvijā,” stāsta Nellija Vilkaste, atbildīgā skolotāja par mācību un metodisko darbu, kura kopā ar vācu valodas skolotāju Dainu Šubrovsku organizēja šo pasākumu.

Šogad Vācu valodas dienā piedalījās skolēni no četrām Latgales skolām – ATV, Dagdas vidusskolas, Riebiņu vidusskolas un Rēzeknes 5. vidusskolas.

Vācu valodas dienas norise katru gadu ir atšķirīga. Šajā reizē tā izpaudās kā olimpiāde, kuras laikā skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas par Vāciju vācu valodā. Kā stāsta N. Vilkaste, tad ļoti labus rezultātus uzrādīja Dagdas vidusskolas audzēkņi, arī Riebiņu vidusskolas skolēni veiksmīgi demonstrēja savas zināšanas. „Šogad Vācu valodas dienā tika iesaistīta arī STEM joma – skolēni kopā ar ATV informātikas skolotāju veidoja īsus video, atklājot, kas notiktu, ja vācu pasaku varoņi nonāktu mūsdienās. Katrai skolai bija arī savs mājasdarbs – bija jāprezentē, kas viņu dzīvesvietā saistās ar Vāciju,” saka N. Vilkaste.

Vācu valodas diena aizritēja, gūstot jaunas zināšanas un nostiprinot jau esošās, bet tās noslēgumā tika apbalvoti godalgoto vietu ieguvēji. Pasākums kārtējo reizi apliecināja, ka vācu valoda ir aizraujoša un ikdienā mēs ar to sastopamies itin bieži.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina
Nellijas Vilkastes foto