7. septembrī noslēdzās projektu pieteikšana konkursam “Nacionālā eTwinning balva 2021”. eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta pārstāvji kopā ar eTwinning vēstnieci Edīti Sarvu ir izvērtējuši 22 konkursam pieteiktos projektus, konkursa finālam izvirzot sešus labākos. Finālistu vidū ir arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas komanda (skolotāja Sandra Trošina).

Projekti tika izvērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem: 1) skolēnu iesaiste un pedagoģiskie jauninājumi; 2) sasaiste ar mācību procesu; 3) sadarbība starp partnerskolu skolēniem; 4) IKT lietojums; 5) rezultāts un ietekme.

Pieteikties konkursam varēja projekta īstenotāji (pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās izglītības iestādes darbinieki), kas 2020./2021.mācību gadā īstenojuši projektu eTwinning laikā un ieguvuši Nacionālo kvalitātes sertifikātu.

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola eTwinning projektu “Change the Game Yourself!” (projekta iesniedzēja – skolotāja Sandra Trošina) īstenoja 2020./2021. mācību gada laikā sadarbībā ar Spānijas skolu IES La Marxadella. Kopā ar Latvijas un Spānijas skolēniem projektā darbojās arī Turcijas, Bulgārijas, Čehijas un Polijas skolēni un skolotāji. Latviju pārstāvēja 13 skolēni – Alberts Mārtiņš Grins, Artjoms Guļbenovs, Dita Kataja-Paegle, Ilārija Ševčuka, Keita Emīlija Orlovska, Madara Murāne, Nataļja Saško, Nikola Elizabete Mietule, Sofija Bartuša, Terēze Maksimova, Darja Grigorjeva, Jekaterina Jurjeva un Jana Jeršova. Projekts tika izveidots, lai palīdzētu ikvienam interesentam pārvarēt savu nepatiku un bailes no tehnoloģijām, mainot spēles noteikumus pašam un apgūstot dažādus ar IT jomu saistītus aspektus un prasmes.

9. oktobrī Nacionālajā konferencē Rīgā notiks finālistu (bez ATV komandas projektus prezentēs arī Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, Pumpuru vidusskola, Baložu vidusskola sadarbībā ar Pļavniekkalna sākumskolu, J. Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija) prezentācijas klātienē, konkursa rezultātu paziņošana un balvas pasniegšana. No katra finālā pieteiktā projekta vienam projektā iesaistītajam skolotājam (starptautisko projektu kategorija) un diviem projekta dibinātājiem (nacionālo projektu kategorija) tiks piešķirts eTwinning apbalvojums – apmaksāta dalība individuālās profesionālās pilnveides mācībās, par kuru vietu un laiku dalībnieki tiks informēti pēc balvas iegūšanas.

„Nacionālā eTwinning balva” ir Latvijas skolu sadarbības projektu konkurss, kurā katru gadu piedalīties tiek aicināti eTwinning projektu īstenotāji. Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses piemērus eTwinning projektu īstenošanā Latvijā un apbalvot veiksmīgākos projektu īstenotājus.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Publicitātes foto un no ATV arhīva