Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola rīko ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanai veltītu darbnīcu “Mērķē attīstībā!”. IAM darbnīca norisinās biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) organizētās kampaņas “Mērķē attīstībā!” ietvarā, ar mērķi aktivizēt izpratni un rīcību IAM ieviešanai. Laika posmā līdz šī gada 30. novembrim IAM darbnīcas norisinās 30 vietās Latvijā.

IAM darbnīca ir vairāku pasākumu kopums, kas ved uz rīcību – atrisināt kādu problēmu vietējā kopienā. Ejot cauri trīs posmiem – Ieraugi! Atrodi! un Maini! – iedzīvotāji, organizācijas un pašvaldības tiek rosināti ieraudzīt savā kopienā esošās problēmas, un, sadarbībā ar citām ieinteresētajām pusēm, meklēt to risinājumus.

ATV 12. klašu skolēni šo darbnīcu ietvarā iepazīs ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), izspēlēs LAPAS praktikantes Martinas Presepi izstrādāto on-line spēli, mēģinās saskatīt problēmas, kas ir aktuālas skolā, Rēzeknes pilsētā vai novadā saistībā ar IAM, ģenerēs idejas šo problēmu mazināšanā vai izskaušanā un piedāvās šo problēmu reālus risinājumus dažādos līmeņos.

LAPAS direktore Inese Vaivare skaidro kampaņas ideju: “Sabiedrībā daudz tiek runāts par dažādām problēmām, taču bieži tās paliek tikai sarunas bez rezultāta. LAPAS rudens akcijā, kas iecerēta kā pozitīvs impulss rīcībai dažādos līmeņos, vēlamies vērst uzmanību uz to, kā nepalikt tikai sarunās, bet sasniegt rezultātu. Kampaņas centrā ir cilvēks – pārmaiņu līderis savā organizācijā, kopienā, valstī un pasaulē. Katrs no mums ir šis cilvēks. Katram no mums ir iespēja rīkoties, lai veicinātu IAM ieviešanu, ko 193 valstis, un tajā skaitā arī Latvija, ir apņēmušās ieviest, lai mazinātu nabadzību, nevienlīdzību un sekmētu sabiedrības labklājību un planētas ilgtspēju. Mūsu katra gudra rīcība ir ieguldījums kopienas, valsts un planētas ilgtspējā. Tas, kurp mēs mērķējam savu rīcību, ietekmē visu planētu. Tādēļ aicinām – mērķē attīstībā!”

Vairāk informācija par kampaņu: https://lapas.lv/lv/aif/iesaisties-kampana-merke-attistiba/.

Pasākums tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”; Eiropas Savienības un Eiropas Padomes kopprojekta un Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Sandra Rubene, Latvijas Platformas attīstības sadarbībai komunikācijas vadītāja, sandra.rubene@lapas.lv

Vietējais koordinators: Vineta Pavlova