Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2021. gadā no 22. līdz 26. martam organizēja Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā.

Arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola šīs nedēļas laikā īstenoja digitālo prasmju uzlabošanas stundas gan skolēniem, gan skolotājiem.

Desmito un divpadsmito klašu skolēni mācījās atpazīt viltus identitātes tiešsaistē un atkārtoja datu aizsardzības aspektus, turpretim skolotāji mācījās sadarboties Google Jamboard aplikācijā, darboties ar kalendāru un kontaktiem Google vidē un izpētīja Microsoft Office 365 piedāvātās iespējas.

Pavasaris ATV ienāk ar jaunām zināšanām!