ATV ir iesaistījusies Eiropas skolu sporta dienas projektā, kurā Eiropas sporta nedēļas „BEACTIVE” un „Latvijas Olimpiskās dienas” ietvaros tiek organizētas sporta dienas ar devīzi „ Aicināt skolas kustībai”!

Tāpēc 2020. gada 16. septembrī “Cylvāka bārna parkā” noritēja sporta dienas aktivitātes Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēniem.

Šogad 12. klašu skolēni organizēja saviem skolas biedriem dažādas interesantas sporta aktivitātes, noritēja volejbola turnīrs, pasākuma kulminācijā visi mielojās ar dārzeņu zupu.

Veiksmīgākās komandas, kā arī katra klase tika apbalvota ar saldām balvām. Laika apstākļi mūs lutināja, tādēļ diena paskrēja nemanot.

Maruta Krustāne,
Izglītības metodiķe audzināšanas darbā