Šī gada maijā 26 Latvijas izglītības iestādēm tika piešķirts “eTwinning Skola” statuss, tostarp arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolai, kura šo statusu iegūst otro reizi. Nu jau trešo gadu ATV pulkā arī eTwinning vēstnieks, un ATV jau piekto gadu īsteno eTwinning projektus nacionālā un starptautiskā līmenī.

“eTwinning Skola” statusu saņem izglītības iestādes, kuras aktīvi darbojas eTwinning un īsteno eTwinning projektus, turklāt vecina pedagogu profesionālo pilnveidi, digitālās prasmes, pārzina un pielieto digitālās drošības un netiķetes noteikumus. “eTwinning Skola” statuss tiek piešķirts uz diviem gadiem. Šogad Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā viesojās Baiba Suseja, eTwinning vadītāja Latvijā, lai svinīgi pasniegtu skolai “eTwinning Skola” atzinības zīmi, karogu un Eiropas Komisijas pateicības vēstuli.

Pasākumā piedalījās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore, Dr.oec. Iveta Mietule, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas direktors Aivars Vilkaste, izglītības metodiķe mācību un metodiskajā jomā Nellija Vilkaste, izglītības metodiķe audzināšanas jomā Maruta Krustāne un eTwinning projektu koordinatore, eTwinning vēstniece Sandra Trošina.

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola ir īstenojusi dažādus eTwinning projektus – gan saistītus ar STEM jomu, gan arī ar skolēnu un skolotāju interesēm. 2021.gada balvu ieguvušais projekts “Change the game yourself!” bija saistīts ar IKT prasmju izkopšanu skolēniem un baiļu no IKT jomas izskaušanu, turpretim pats pirmais skolas eTwinning projekts “A flower that heals” bija saistīts ar ārstniecības augu izpēti. eTwinning projektu ilgspējību un pozitīvo ietekmi apliecina arī tas, ka uz “A flower that heals” projekta pamata tika izveidots Erasmus+ projekts “Back to Green”, kura īstenošanu ATV uzsāks ar nākamo mācību gadu.

Paldies eTwinning nacionālajai atbalsta komandai un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai par sirsnīgo atbalstu un vērtīgajiem padomiem, un paldies visiem skolotājiem un skolēniem, kas iesaistījušies skolas aktīvajā projektu darbībā un ikdienā gan ar dalību, gan padomiem, gan vienkārši klātbūtni!

#eTwinningLatvia #eTwinningSkola #RTA