ATV ir uzsākusi darbu Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā “Scaling Up Applied Creativity Labs for Europe” (SCALE) Nr.2020-1-UK01-KA201-078973. Projekta koordinators ir Anglijas organizācija “Aspire-igen Group Ltd”, kura vadīs šī projekta izstrādi un realizāciju no 01.11.2020. līdz 30.04.2023.  Projekta partneri ir mācību un karjeras centrs “We Are IVE Ltd” (Anglija), ekspertu apvienība “The Square Dot Team” (Beļģija), mācību centrs “Gestión Estratégica e Innovación SL”(Spānija), organizācija “Institute Perspectives” (Bulgārija), valsts pārvaldes iestāde ”Municipio De Lousada” (Portugāle) un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola.

Šī projekta galvenais uzdevums ir aktualizēt un pievērst uzmanību vietējām un reģionālajām vides un klimata pārmaiņu problēmām, izmantojot novatorisku metodiku, kas pazīstama kā “Applied Creativity Labs” (ACL) jeb radošās laboratorijas. Šī ir unikāla mācīšanas un mācīšanās metodika, kas balstās uz kritisko domāšanu un uz risinājumiem vērstu mācīšanos.  Radošās laboratorijas ir izstrādātas, lai rosinātu jauniešus domāt radoši un attīstītu kritiskās domāšanas prasmes, kuras, pielietojot reālās pasaules izaicinājumos, palīdzētu viņiem izstrādāt novatoriskus risinājumus Eiropas mēroga jautājumos.

Projekta laikā tiks izstrādāti 4 intelektuālie rezultāti:

IO1: Radošo kompetenču struktūra

IO2: ACL labās prakses ieviešanas rokasgrāmatas izstrāde

IO3: ACL platformas izstrāde

IO4: ACL aprobēšana, tās rezultātu novērtējums un aprobēšanas ieteikumu izstrāde

Tā kā epidemioloģiskās situācijas dēļ partneriem nebija iespēja tikties klātienē Bredfordā (Anglija), tad šī gada 20. un 21.janvārī notika pirmā partneru tikšanās tiešsaistē, kuras laikā tika aplūkoti projekta organizatoriskie jautājumi, galvenie uzdevumi, partneru pienākumi un projekta sasniedzamie rezultāti. 

Vēlēsim veiksmi ATV projekta darba grupai projekta izstrādē un ieviešanā!

Projektu koordinatore
Vineta Pavlova