Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola kopā ar Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolu un Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolu strādā pie jauna eTwinning projekta.

Oktobra sākumā trīs vidusskolu skolēni un skolotājas ķērās pie jauna eTwinning projekta kopīgas īstenošanas. Projekta nosaukums ir “Seko man!”, un tā pirmsākumi meklējami eTwinning organizētajās starppriekšmetu apmācībās, kas noritēja šī gada augustā Jūrmalā.

Projekta mērķis ir izstrādāt vairākas orientēšanās spēles par Rēzekni, Ļaudonu un Atašieni latviešu un angļu valodās. Skolēni darbosies mazās un lielākās apvienotās grupās, izstrādājot vairākas tematiskās orientēšanās spēles. Par izstrādes rīku tika izvēlēts Metaverse Studio, kas ir papildinātās realitātes spēļu izstrādes rīks.

Skolotāji aktīvi strādā pie projekta jau no augusta, un tagad no oktobra ir iesaistījušies arī skolēni. Kopējais skolēnu skaits no visām trim vidusskolām ir 37. Skolēni iesāka darbošanos projektā ar 2 tiešsaistes tikšanās reizēm – 13.oktobrī un 27.oktobrī. Sākot jau ar otro tikšanās reizi, skolēni un skolotāji izmēģināja arī jaunu tiešsaistes tikšanās platformu – Jitsi (jitsi.org), kurā nav nepieciešams reģistrēties un pieejams neierobežots tikšanās laiks. Uz otro tikšanās reizi skolēni paši izveidoja tiešsaistes aktivitātes un TwinSpace vides aktivitātes, kuras kopīgi izspēlēja. Bija sagatavoti divi Kahoot testi, kā arī testiņš un puzzle vietnē im-a-puzzle.com. Skolēni un skolotājas piedalījās arī TwinSpace aktivitātēs (“Skats aiz loga” un “Uzmini hobiju”), kā arī kopīgi atbildēja uz jautājumu “Ko tu vēlētos iegūt no šī projekta” Padlet sienā.

29.oktobrī tika rīkota pirmā tiešsaistes darbnīca, kurā skolēni iepazinās ar Metaverse Studio vidi un orientēšanās spēļu izveides principiem. Drīzumā būs pieejams arī pamācošs video, ar kuru noteikti dalīsimies!

Vairāk var uzzināt, ieskatoties projekta TwinSpace lapā – twinspace.etwinning.net/190851.